Flere skal have øjnene op for svanemærket byggeri

Sammen med Miljømærkning Danmark holdt NCC Construction onsdag en temadag om værdien af svanemærket byggeri for kunder og samarbejdspartnere.

NCC arbejder hver dag med en omstilling mod den bæredygtige fremtid. Som entreprenør er vi en frontløber ved i et væsentligt omfang at bygge certificeret svanemærket byggeri. Den specialiserede kompetence vil vi gerne udnytte, så flere kan bygge bæredygtigt til gavn for os og samfundet.

Derfor inviterede NCC sammen med Miljømærkning Danmark investorer, udviklere, arkitekter samt rådgivere til temadagen "Når svanemærket byggeri giver økonomisk og samfundsmæssig værdi for alle". Det blev holdt på Dansk Arkitektur Center.

"I NCC vil vi bæredygtighed. Det er godt for miljøet og samfundet under byggeprocessen og senere også for de kommende beboere i et svanemærket byggeri. Seminaret handlede om at fortælle vores kunder og samarbejdspartnere om, hvorfor det giver værdi at investere i svanemærket byggeri. Forhåbentlig kan vi få flere til at se alt det gode, der er i at gå ind i eksempelvis et svanemærket byggeri," siger Martin Palmquist, direktør for Byggeri Øst om tankerne bag arrangementet.

Alle i byggebranchen har et ansvar

Foruden Martin Palmquist og Martin Fabiansen fra Miljømærkning Danmark bestod talerækken også af Peter Andreas Sattrup, bæredygtighedschef fra Danske Arkitektvirksomheder og Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Købehavns Kommune:

"Den bæredygtige dagsorden er nu. 70 procent af befolkningen i Danmark vil i fremtiden bo i byerne. Det er også her, der udledes 70 procent af den samlede Co2, så byerne har et særligt ansvar. Derfor vil vi også stille klare krav til byggeri og anlæg i København, og vi vil arbejde frem mod flere certificerede bygninger. Vi skal sammen skubbe på markedet, for vi har ikke tid til at vente, " sagde Morten Kabell.

Selvom Danske Arkitektvirksomheder arbejder progressivt for DGNB-certificeringer, understregede Peter Andreas Sattrup at alle tiltag der kan bidrage til en ambitiøs bæredygtig indsats er af det gode, herunder også certificerede svanemærkede byggerier. Til gengæld pegede han på, at der er udfordringer vi skal tage hånd om:

"At tænke livscyklus er den største udfordring for byggeriet. Vi skal blive bedre til at føre ressourcer og materialer fra byggeriet tilbage i værdikæden", sagde Peter Andreas Sattrup.