Folkemødet 2016: Ansvar på tværs af branchen

Mens fredagens regn gik over i strålende sol lørdag, tog Folkemødet hul på slutspurten. NCC var med til at diskutere dette års dominerende emner: Flygtninge og bæredygtighed.

Er der noget, der er i høj kurs på en politisk festival som Folkemødet på Bornholm, så er det lederskab. Det handler om at markere sig på områder, der er vigtige for udviklingen af det danske samfund. At tage ansvar og sætte retning.

Det gjorde de i alt 12 NCC'ere, der deltog i årets Folkemøde. Både ved at deltage i debatter, som var arrangeret af brancheorganisationer som Danske Arkitekter og Dansk Byggeri eller af bæredygtighedsinstitutioner som Green Building Council og Sustainable Build. Eller ved at mødes med partnere og kunder over en uformel fadøl.

Hvordan skal vi klare flygtningestrømmen?

Et af de helt hotte emner på årets folkemøde var flygtninge. Sidste år var det slet ikke noget, der blev talt om. Efterårets massive flygtningestrøm op gennem Europa og alle de politiske handlinger, det førte med sig, er det blevet en altoverskyggende dagsorden. Det afspejlede Folkemødet.

NCC's strategidirektør Martin Manthorpe deltog i debatter om flygtninge og fortalte om vores Jobskole for Flygtninge, som vi driver sammen med Dansk Flygtningehjælp:

"Integration af flygtninge kan kun lykkes, hvis vi alle tager ansvar. Det gælder den enkelte flygtning, virksomhederne, det offentlige, organisationer og os alle sammen," sagde han.

Også HR-direktør Louise Sjøntoft var med i flere debatter om integration af flygtninge og her blev der især fokuseret den fælles indsats for at skabe bedre integration. Her kom egne erfaringer fra NCC's jobskole for flygtninge i spil "Det vi kan tage med fra Folkemødet, det er bl.a. en spejling af, hvad andre virksomheder, offentligt institutioner og foreninger gør, som vi kan inspirere os af i det videre arbejde med jobskolen".

Pres på for at skabe bæredygtighed

Et andet stort emne var bæredygtighed – herunder indeklimaet i bygninger. Her var Martin Manthorpe klar i mælet, da han opfordrede bygherrerne til at tage ansvar:

"Vi har endnu ikke set et udbud, der indeholder krav til det bedst mulige indeklima. Der skal presses meget mere på fra alle fronter, først da vil det lykkes at skabe sunde boliger og kontorer," sagde han.

NCC vil fortsat arbejde for at sætte samfundsrelevante dagordener inden for både miljømæssig- og social bæredygtighed og ser frem til at bygge videre på de værdifulde relationer, som bliver skabt på den politiske festival. Hvis vi som branche skal tage hånd om en bæredygtig udvikling, er det af afgørende, at vi som samfundsbygger involverer os, og deler erfaringer på tværs af branchen.

Vi ser frem mod Folkemødet 2017 i Allinge.