Generationsskifte: Ny direktør i NCC Byggeri Vest

NCC’s byggeenhed, Building Danmark, har oplevet stor vækst gennem de senere år – det gælder også i Vest, hvor der løbende er arbejdet målrettet på at udvikle organisationen, så både ledelse og medarbejdere er godt rustet til fortsat vækst. Nu giver direktør Mogens Nielsen stafetten videre til sektionsdirektør Lars Ørvad Nielsen.

Som et naturligt led i den udvikling NCC’s byggeenhed i Vest har gennemgået, er der blevet arbejdet på at forberede et generationsskifte i toppen af ledelsen i Byggeri Vest. Lars Ørvad Nielsen bliver ny direktør efter Mogens Nielsen.

Efter en lang og flot karriere i byggebranchen og ikke mindst mange gode år i NCC, hvor han har været ansat ad flere omgange – herunder de seneste fem år som direktør – har Mogens Nielsen, direktør for Byggeri Vest i Building Danmark besluttet at gå på pension. Han fortsætter i NCC Danmark året ud i en stilling som rådgiver for Palle Bjerre Rasmussen, direktør i Building Danmark.

”Jeg er glad og stolt over det, vi har udrettet i Vest,” siger Mogens Nielsen. ”Vi har udviklet vores organisation med fokus på kompetenceudvikling og samarbejde – både internt og med vores kunder. Vi har vundet og gennemført nogle store, komplekse byggerier i Aarhus, hvor vi senest har afleveret Nikolinehus, og nu netop et gået i gang med at bygge et stort hotel i byen, ligesom vi også er lykkedes med mange gode projekter både i Syd- og i Nordjylland og har vundet flere spændende opgaver på Fyn.”

Ny mand i toppen i Vest

Lars Ørvad Nielsen tager over som direktør for Byggeri Vest. Lars kommer fra en stilling som sektionsdirektør i samme del af NCC’s forretning, hvor han har refereret til Mogens Nielsen.

Lars er oprindelig uddannet tømrer, før han videreuddannede sig til konstruktør, og han har arbejdet i NCC i samlet 13 år, de seneste 4½ år som sektionsdirektør i Midt/Syd.

”Det er absolut velfortjent, at Mogens går på pension nu. Vi har arbejdet side om side de senere år og har nået flotte resultater sammen,” siger Lars Ørvad Nielsen. ”Blandt andet er vi jo lykkes med vores strategiske fokus på træbyggeri, hvor vi har vundet flere store projekter som kontorbyggerierne i Odense, WoodHub, som er et ambitiøst træprojekt, vi opfører for Bygningsstyrelsen, og Cobothub, som vi opfører til Universal Robots og Mobile Industrial Robots. Sammen med den øvrige ledelse ser jeg frem til at forsætte den positive udvikling og vækst i Byggeri Vest mod flere spændende og udfordrende projekter.”

Ledelsen i Vest er for nylig udvidet med områdedirektør Thomas Krogh, som begyndte i NCC i den 15. maj i år. På den måde står ledergruppen i Vest efter generationsskiftet godt rustet til at virkeliggøre virksomhedens ambitioner på Fyn og i Jylland i de kommende år.