Hvad sker der på vores asfaltfabrikker om vinteren?

Fra nytår til påske er der lavsæson for udlægning asfalt. Men selvom aktiviteten på vejene er begrænset i denne tid, er der fuld speed på vores asfaltfabrikker.

I vintermånederne er langt det meste asfaltarbejde sat på pause. Ikke desto mindre har vores kolleger på vores 11 asfaltfabrikker landet over stadig travlt i disse måneder. De er nemlig i fuld sving med et omfattende vedligeholdelsesarbejde for at gøre maskinerne i asfaltproduktionen 100 procent klar til den nye sæson, som for alvor går i gang, når foråret sætter ind. I mellemtiden står den på mindre lokale asfaltopgaver for vores asfalthold, og det er derfor kun enkelte fabrikker, der holder produktionen i gang. Mens størstedelen af asfaltudlæggerne holder stille på grund af vind og vejr, knokles der altså løs med vedligeholdelsen på fabrikkerne.

Ny langsigtet vedligeholdelsesplan på vej

Hvert år udlægger vores asfalthold mange tusinde tons asfalt ud på landets veje. Det stiller store krav til driftssikkerheden i produktionen og dermed effektiviteten af vedligeholdelsen. I marts 2020 blev Lars Thøstesen ansat som ny vedligeholdelseschef i NCC Industry og fik som mål at optimere vedligeholdelsen på vores fabrikker. Det har nu udmøntet sig i en ny 10-årig vedligeholdelsesplan for vores 11 fabrikker. 

”Mit arbejde bygger på at supportere vores kolleger på asfaltfabrikkerne med at tilrettelægge, udføre og optimere vedligeholdelsen af fabrikkerne. Driftsikkerhed, økonomi og optimering er nøgleord i mit arbejde, og de tre elementer fungerer som hjørnesten i den nye 10-årige vedligeholdelsesplan,” siger Lars.

Konkret består planen i skabe en langsigtet, koordineret vedligeholdelsesindsats på tværs af vores 11 asfaltfabrikker. Et eksempel på en vedligeholdelsesindsats kan være at planlægge, hvornår en tørretromle eller en blander har nået sin levetid og skal udskiftes, så man fra starten af maskinens levetid har et overblik over, hvornår den forventes at skulle udskiftes. Med planen vil der blive skabt et holistisk overblik over alle vedligeholdelsesindsatserne på hver enkelt fabrik, hvilket øger gennemsigtigheden og dermed muligheden for, at fabrikkerne kan supportere hinanden i diverse vedligeholdelsesprocesser. Samtidig bliver fabrikkerne i stand til at spare både tid og penge, når de arbejder aktivt på at være på forkant med deres vedligeholdelse.

Den økonomiske del af den nye 10-års plan er allerede sat i værk, og hen over de næste 1-2 år skal Lars på baggrund af talrige fabriksbesøg og analyser videreudvikle den økonomiske plan til at cementere sig i den deciderede vedligeholdelsesplan for asfaltfabrikkernes produktion.

”Med vedligeholdelsesplanen er målet at skabe en synergieffekt fabrikkerne imellem, hvilket øger driftssikkerheden og dermed effektiviteten i vores arbejde med asfalt.  Jeg har arbejdet med ledelse af vedligeholdelse i 25 år i Mærsk og senest i tre år i Legoland, så man kan vist godt kalde mig lidt af en vedligeholdelsesnørd.”