Interessen skyller ind over de vandfrie veje

Danmarks nye og største klimavej i Aalborg bringer stor begejstring i offentligheden og markedet har for alvor fået øjnene op for mulighederne med permeable belægninger.

Stadig flere skybrud og medfølgende kaskader af koncentreret regnvand kræver større og dyrere kloakker i fremtidens Danmark. Snart genindvier Aalborg Kommune og samarbejdspartnere den tungt trafikerede Lufthavnsvej i Nørresundby, som de kalder "klimavej", hvor NCC er leverandør.

"Vi mærker offentlighedens interesse og markedet åbne sig. Vores ordrer har flyttet sig fra mindre parkeringsarealer til vejstrækninger på over 10.000 m2," siger Michael Brask, salgschef i NCC Råstoffer.

Klimavejsbenævnelsen, som den 1,7 km lange vej har fået, skyldes en ny type anlægsteknik og et materialevalg, som NCC har udviklet for at imødegå netop skybrudsproblematikken. Netop denne er med på programmet som case til årets VejForum den 2-3 december, hvor NCC Roads deltager.

Et unikt bærelag med dokumenteret bæreevne

Udover det øverste asfaltlag, PermaVej®, er det især det underliggende bærelag, hvor sammensætningen og formen på stenmaterialerne, der giver en unik løsning.

"Anlægget under asfalten er opbygget af det eneste veldokumenterede bærelag på markedet, der giver ekstraordinært meget plads til opsamling af regnvand," forklarer Michael Brask, salgschef, NCC Råstoffer.

Han refererer til NCC's certificerede DrænStabil®, der kan have op til 300 liter vand per kubikmeter bærelag.

Netop løsninger som denne er også omfattet af boligjobordningen i 2016-2017, hvor der for første gang er nævnt noget konkret om belægninger.

Masser af vej og mere på vej

Lufthavnsvejen i Aalborg er den største anlagte klimavej. Her er der blandt anden anvendt 12.000 tons DrænStabil og 4500 tons asfalt. Der er tidligere etableret et par kortere veje på lukkede villaveje i eksempelvis Odense, Billund og Farsø. Og der er flere projekter i støbeskeen og kommunerne s ønske om permeable belægninger begynder at være specificeret i udbudsmaterialet.

"Det kunne godt være endnu mere eksplicit i udbudsmaterialet. Men vi er tilfredse med store fremskridt i markedet, hvor interessen er stor. Vi tror på dette er en løsning, der er med til at forny vores branche," siger Michael Brask.

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer, NCC Industry