Jobskole for flygtninge klar til start

Tirsdag d. 15. marts starter 16 flygtninge på Jobskolen, der praktisk kommer til at foregå på fem byggepladser i københavnsområdet.

Efter flere måneders forberedelser sætter NCC og Integrationsnet nu Jobskolen i gang.

Jobskolen er et helt nyt koncept for integrering af flygtninge med asylstatus på det danske arbejdsmarked.

"Der har været stor opbakning til initiativet i vores producerende enheder, og engagement og vilje er jo vigtige forudsætninger for, at skolen kan blive en succes. Så vi glæder os meget til at komme i gang," siger Claus Rosendahl, senior HR-partner.

Praktik i råhus og renovering

De 16 praktikanter kommer fra Syrien og Eritrea, begge lande der er hærget af borgerkrig med massive flygtningestrømme til følge. De vil starte med tre ugers forberedende undervisning på skolebænken, hvor de vil lære om dansk kultur, sprog og sikker adfærd på byggepladsen. Herefter kommer de fra uge 14 i praktik på byggepladserne på Herlev Hospital og Rigshospitalet samt de tre renoveringsprojekter Hørgården, Grantoften og Sorgenfrivang.

Inden de starter vil der blive afholdt informationsmøder for de involverede medarbejdere på pladserne, og på første arbejdsdag vil de nye praktikanter blive introduceret til de sjaks, de kommer til at blive en del af.

Skiftevis skole og praktik

Ambitionen med Jobskolen er at kvalificere flygtninge med en håndværksmæssig baggrund til jobs i den danske byggebranche. Det vil dels introducere flygtningene til kulturen på det danske arbejdsmarked og dels rekruttere arbejdskraft til branchen.

Hele forløbet består af 26 uger, hvor de efter introduktionsperioden ugentlig vil have to dage på skolebænken og tre dage på byggeplads. NCC og Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp, har foreløbig aftalt at gennemføre to forløb i år – i alt altså en hjælpende hånd til godt 30 flygtninge.

Målet er, at praktikanterne efter de 26 uger er i stand til at påtage sig ufaglært arbejde i en byggevirksomhed. NCC forpligter sig ikke til ansættelse efter forløbet, men praktikanterne kan på lige fod med andre søge ledige stillinger.