Komplekse opgaver er ikke nødvendigvis store opgaver

NCC’s forretning dækker over mange typer af opgaver inden for byggeri og anlæg, og selv om vi er blandt de få, der har muskler til de helt store projekter, er det også vigtigt for os at være konkurrencedygtige på de mindre opgaver

Byggeri Vest har netop gennemført en om- og udbygning for virksomheden ETAC i det midtjyske, som producerer ergonomiske hjælpemidler.

Vores bygherre har været vant til at klare alting mindre byggeopgaver via sin vicevært og i samarbejde med en arkitekt, men her stod han med et projekt, der var lidt større end vanligt.

”Bygherren var lidt uvant med at styre et byggeprojekt og vidste ikke nok om, byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser,” fortæller Claus Heinze, som fik rollen som projektleder på opgaven.

Stor logistisk udfordring

Byggeprojektet hos ETAC omfatter en række ombygninger på området. Der er udført arbejde på gulve, vægge, tag og loft, nogle lukkede facader skulle åbnes, og en produktionshal skulle inddrages og ombygges til kontor. NCC har påtaget sig at styre opgaven, og der har været brug for en erfaren projektleder med godt overblik.

”Mange forskellige discipliner er bragt i spil på opgaven, og der har været op til 40 mand i gang for at sikre, at projektet kører effektivt,” fortæller Claus Heinze. ”På den måde sikrer vi, at vi bruger bygherres penge fornuftigt.”

Der er blevet arbejdet på 12 steder på området samtidigt – hvert område har krævet næsten alle byggefag, og da de forskellige opgaver har været afhængige af hinanden, har projektet været en stor logistisk udfordring.

ETAC_1