Kør længere på literen på ny type asfalt

En ny asfalttype lader biler køre 3-4 % længere på literen ved hjælp af lavere rullemodstand.

NCC Roads og Vejdirektoratet har i et tæt samarbejde udviklet en energivenlig asfalt, der færdigtestes i 2014. På sigt kan energirigtig asfalt spare 45.000 ton CO2 om året.

Brændstofpriserne er høje, og det samme er ambitionerne om at skære i transporterhvervets CO2-udledning. Omkring en tredjedel af Danmarks CO2-emission stammer fra transportsektoren og 95% udledes af vejtransport. Derfor gavner det både miljøet og pengepungen, når der kan skæres ned på brændstofforbruget.

Lav rullemodstand

Denne problemstilling gav udviklingslaboratoriet hos NCC Roads en idé om at udvikle en mere energirigtig asfalt, der med en lavere rullemodstand tillader biler og lastbiler at køre længere på literen, og dermed bruge mindre energi på at komme frem. Idéen blev til et udviklingssamarbejde mellem NCC Roads, Vejdirektoratet, Roskilde Universitetscenter og DTU, som over en årrække har udviklet og testet en ny asfalttype med lav rullemodstand. I løbet af 2014 laver gruppen de afsluttende forsøg, og forventer at have en køreklar asfalt klar i 2015.

45.000 ton C02 om året

Beregninger viser, at bilerne forbruger 3,3 % mindre brændstof på de energibesparende veje. Og det gælder samlet set for alle biltyper – personbiler, lastbiler og busser. Hvis brændstofforbruget på statsvejene reduceres med 3,3 %, ville man kunne spare 48 mio. liter brændstof, reducere Danmarks udledning af CO2 med 45.000 ton og skåne miljøet for 76 ton kvælstofgasser om året. Det viser en rapport fra 2010 udarbejdet af medarbejdere fra Vejdirektoratet, Dynatest, NIRAS og NCC Roads.

Glat uden at være glat

Den lave rullemodstand opnås ved at give asfalten så lille en strukturdybde som mulig, uden at det går ud over friktionen. Energibesparende asfaltbelægninger er lige så trafiksikre som de almindelige, og samtidig er de mere støjsvage, hvilket gør det mere behageligt både at køre på vejene og at bo og færdes langs dem.

Længere holdbarhed

Den energivenlige asfalt kaldes NCC Green Road, og ligger allerede på flere test-strækninger i Danmark, blandt andet ved Langeskov på Fyn og ved Kalvehave på Sydsjælland. Erfaringerne fra test-strækningerne er lovende og viser blandt andet, at asfalten kan forventes at ville bevare den lavere strukturdybde over tid, og at materialesammensætningen giver asfalten en længere holdbarhed.

På baggrund af forsøgene har NCC Roads løbende optimeret recepten og udlægningsteknikken. I løbet af 2014 bliver NCC Green Road testet på en længere og mere trafikeret strækning, og herefter forventes den energirigtige asfalt at komme bredt ud – til gavn for både miljøet og bilisternes benzinbudget.