Kronik: Ambitiøse mål og partnerskaber kan tackle klimaforandringerne

Vores politikere i Paris arbejder på en ambitiøs aftale med klare og bindende mål. Men politikerne kan ikke alene opnå de ændringer, der skal til. Erhvervslivet må tage ansvar og bruge især partnerskaber til at skabe stærke løsninger på tværs af brancher.

Af Martin Manthorpe, direktør for Strategi og Udvikling, NCC Construction

COP21 er i gang i Paris, og i NCC ser vi til med stor forhåbning om, at verdens politikere formår at indgå den aftale, der er så vigtig for hele kloden.
Klimaforandringerne påvirker os alle. Kloden har gennem 2015, måned efter måned, slået varmerekord. Verdensbanken advarer i en ny rapport om, at klimaforandringerne vil skubbe 100 millioner mennesker ud i fattigdom inden 2030, hvis ikke vi bremser hårdt op. I Danmark har vi selv modtaget de første store regninger fra et mere ekstremt klima i form af storme og skybrud.

Der er ikke nogen enkel recept på at løse klima-krisen. Det vil politikerne i Paris i hvert fald kunne skrive under på. Netop derfor er der brug for, at vi hjælpes ad, og i NCC anser vi forpligtende partnerskaber som en særlig stærk vej til at udvikle nye, bæredygtige og ofte digitale løsninger. Vi har arbejdet i partnerskaber i adskillige år, med myndigheder, politikere, store og små virksomheder, branchefora og mange forskellige græsrødder.

Det har ført til flere konkrete resultater, og selvom politikerne kun måtte komme i mål med en 'lille' aftale for det globale klima, så er det i det konkrete arbejde mellem virksomheder, byer og civilsamfundet, at løsningerne skal findes. Vi håber selvfølgelig, at COP21 opnår ambitiøse mål for vores klima. På den anden side kan vi ikke vente på politikerne, vi må selv tage ansvar - og effekten bliver så meget større, når vi danner partnerskaber på tværs af gængse siloer.

I NCC har vi gjort det på flere områder indenfor bæredygtighed. På den konto er vi for eksempel engageret i Gate 21, Det Biologiske Hus, Dome of Visions, Sustainable Build og Virksomhedsskolen.

Baggrunden for disse initiativer – og der er flere – er, at bygninger står for 40 procent af vores samlede energiforbrug og CO2-udledning. Derfor har vi i byggebranchen et særligt ansvar for at bringe løsninger i spil. Selv bygger vi både Svanemærkede boliger og energi-certificerede kontorbygninger. Og som følge af vores nye strategi, der træder i kraft 1. januar, skal vi selv nedskære vores CO2-udledning med 50 procent inden 2020.

Vores erfaring er, at det er i krydsfeltet mellem forskellige kompetencer og fælles mål, at de innovative løsninger opstår. I partnerskaber tænker vi ikke kun på os selv, men kan skabe muligheder og opnå løsninger, som vi ikke kan nå på egen hånd.

Derfor er vores opfordring til erhvervslivet, byerne og uddannelsesinstitutionerne også klar – lad os udforske partnerskaberne og være med til at gøre en forskel. Vi kan ikke kun afvente en politisk løsning, vi må alle tage et ansvar, skubbe på og bruge vores kompetencer til at skabe de nødvendige løsninger.