LeverandørDagen 2014 - en solrig succes

Hvis vi som branche skal være med til at sætte retning på udviklingen, ved f.eks. at være med til at udvikle bæredygtige løsninger i byggeriet, er vi simpelthen nødt til at samarbejde mere og på andre måder, end vi gør det i dag

NCC og samarbejdspartnerne på fælles rejse

Der er fyldt godt op i Dome of Visions. Dagens besøgende tæller en bred skare af NCC´s leverandører og samarbejdspartnere. Det er anden gang, NCC holder Leverandørdag. Første gang var i Aarhus i efteråret 2013, og nu bliver konceptet kørt videre i København. Deltagerne kan fra morgenstunden glæde sig over udsigten til Københavns havn, mens bløde jazzede toner breder sig i rummet og blander sig med duften af friskbrygget kaffe.

Vi er på en fælles rejse

- Målet med arrangementet er at sætte fokus på samarbejde og få en dialog og en fælles forståelse af den transformation, som bygge- og anlægsbranchen allerede har startet, fortæller direktør i NCC, Martin Manthorpe.

- For os er samarbejdet med vores leverandører en vigtig konkurrenceparameter. Hvis vi som branche skal være med til at sætte retning på udviklingen, ved f.eks. at være med til at udvikle bæredygtige løsninger i byggeriet, er vi simpelthen nødt til at samarbejde mere og på andre måder, end vi gør det i dag. Ved at sætte hinanden stævne og få en dialog på tværs af fagområder sætter vi fokus på de udfordringer og muligheder, som vi har i dag og i morgen, og vi får en fælles forståelse, som kan bidrage til det fremtidige arbejde. For leverandørerne er dagen en god lejlighed til at få et mere indgående kendskab til, hvilken kurs NCC har sat, og hvilke muligheder det giver den enkelte leverandør. Jeg er her i dag, fordi det er spændende at høre om NCC's nye tiltag inden for især digitalisering fortæller Preben Dyhr fra Haro og fortsætter: "..og så er det rart at få en snak med de personer i NCC, som jeg normalt taler med i telefonen, men som jeg sjældent møder. Det gør en stor forskel at man har mødt hinanden". Det store fremmøde indikerer, at det absolut er et arrangement, der er interessant for leverandørerne.

Meget bedre til at styre processen

Blandt dagens temaer er digitale løsninger i byggeprocessen. Spørger man sektionsdirektør Henrik Leksø, Byggeteknik & Indkøb i NCC er svaret enkelt "Vi kan blive meget bedre til at styre processen fra opstart af byggeriet til færdigt projekt, men det kræver, at vi har en fælles forståelse og ser processen i en sammenhæng. I forbindelse med indkøb er det vores erfaring, at alle involverede parter oplever, at det er en mere overskuelig proces, når udbuddet af opgaver og tilbudsgivning foregår mere systematisk.

På samme måde betyder digitalisering meget for samarbejde, projektering og gennemførelse af projekter. NCC bruger 3D og VDC (Virtual Design & Construction) i forbindelse med mange projekter, men der er et godt stykke vej, før man kan tale om digitaliserede projekter fra start til slut. Målet er, at kunne udnytte de muligheder, der ligger i VDC i alle typer projekter. I dag bruger NCC f.eks. VDC i forbindelse med konstruktioner, indkøb, planlægning af byggepladser og i forbindelse med sikkerhed, men det er kun begyndelsen. I løbet af de næste årtier vil digitaliseringen formentlig betyde, at mange processer og opgaver kan blive optimeret på en helt anden måde end vi gør det i dag.

Er digitalisering til gavn for alle?

I NCC er man ikke i tvivl. Som branche kan vi tilbyde kunderne nogle bedre løsninger, når vi udnytter de tekniske muligheder optimalt. Det gælder alle. Både for arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører er der mange muligheder i digitalisering og 3D-modellering. Udfordringen er, hvordan man kan bruge løsningerne på tværs og sikre, at digitalisering bliver et værktøj, der kan anvendes i alle led i processen. Det er noget, som alle i bygge- og anlægsbranchen er nødt til at forholde sig til, hvis vi skal være med til positivt at påvirke fremtidens udvikling slutter Martin Manthorpe.