Monopol stiller skarpt på bæredygtighed

Hvert år i november fylder fagmessen Building Green københavnske Forum to dage i træk. Temaet i år var ”Byggeriet i det bæredygtige byrum”, og på scener og stande blev dagene krydret med innovative løsninger og nye aspekter i debatten om, hvordan vi som branche tænker holistisk og langsigtet i vores tilgang til bæredygtighed.

Da 2016-udgaven af Building Green sluttede torsdag aften, havde i alt 7394 besøgende ladet sig scanne ved indgangen til Danmarks førende event inden for bæredygtige og energieffektive løsninger. Igen i år blev besøgsrekorden slået med flere længder og er dermed et flot bevis på, at branchen for alvor har taget den grønne messe til sig.

Nye aspekter i debatten

På Building Green samles alle aktører i byggeriet om en fælles vision om at øge ambitionsniveauet for bæredygtigt byggeri og anlæg i Danmark. Årets Building Green-program er det største og hidtil mest omfattende.
NCC har beskæftiget sig med bæredygtighed i mange år og var på messen til stede med en bred fortælling fra hele forretningen om klimaløsninger, grønne produkter og digitalisering. Direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, Martin Manthorpe, deltog i debatten ’Det Grønne Monopol’ på hovedscenen sammen med direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen og direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen.–Jeg tror, vi skal have mere fokus på social bæredygtighed. Det sidste ti år har bæredygtighedsdiskussionen drejet sig meget om miljø- og energimæssige aspekter, men jeg er overbevist om, at vi skal have langt flere sociale aspekter ind i debatten, fx når vi energirenoverer i store byområder, siger Martin Manthorpe og nævner nye tal, der viser, at ghettoområderne i Danmark stort set ikke har ændret sig de seneste tyve år.

–Vi konstaterer, at byerne vokser meget, meget hurtigt i disse år. Min bekymring i den forbindelse er, at hvis man ser nærmere på den enkelte bygning og betragter den som en business case, så er der kun et forhold, der for alvor betyder noget for investorerne, og det er afkastet. Meget få har øje for helheden. Hvilket fællesskab, hvilket samfund skaber de enkelte bygninger, når de står der side om side? Den enkelte bygning indgår i en helhed i et bysamfund. Hvordan får vi sat den kendsgerning på den politiske dagsorden? Vi skal nemlig altid huske på, at ingen bygning står helt alene, siger Martin Manthorpe.


Mod til at udfordre markedet

Han efterlyser i den forbindelse mod og nytænkning hos de myndigheder, der regulerer og sætter rammerne for byggeriet.

–Vi har fx brug for et bygningsreglement, der opererer med et totalt energiregnskab for hvert enkelt nybyggeri. Et materialeregnskab, der fortæller om den enkelte bygnings livscyklus. Det vil udfordre markedet på at kunne redegøre for, hvad der på længere sigt skal ske med materialerne – også ud fra en totalenergi-betragtning. Kun på den måde vil det offentlige kunne begynde at stille nye krav til aktørerne i byggebranchen, og det vil sætte en helt ny udvikling i gang, siger Martin Manthorpe.

Behovet for at arbejde bæredygtigt i erhvervslivet understreges af, at verdens politikere netop nu samles til COP22, hvor en ny global klimaaftale træder i kraft. Når den globale temperaturstigning ikke må overstige 2 grader, stiller det øgede krav til udviklingen af grønne løsninger.