NCC lancerer opdaterede mål for bæredygtighed

I forbindelse med NCC’s Capital Markets møde den 18. november, lancerede NCC en række opdaterede mål for bæredygtighed. De nye mål for 2021 og frem fokuserer på Klima & Energi og Sundhed & Sikkerhed

Bæredygtighed er en vigtig del af byggeprocessen. Vi investerer i at forstå, hvad vores kunder og andre stakeholdere ønsker og har brug for fra os i alle aspekter af byggeri – det gælder også bæredygtige løsninger. Med fokus på bæredygtighed, begrænser vi de negative effekter af og risici i vores arbejde, og det er også en måde at finde konkurrencemæssige fordele og skabe grundlag for at differentiere os.

Vores eksterne mål er fastsat, så de er relevante for virksomhedens stakeholdere og fungerer som rettesnor for virksomhedens beslutninger og prioriteringer. For at fremme fokus er de eksterne mål begrænset til to prioriterede områder inden for NCC’s bæredygtighedsramme: Sundhed & Sikkerhed og Klima & Energi. Andre områder i bæredygtighedsrammen vil blive suppleret af interne mål og KPI’er på gruppeniveau.

Opdaterede bæredygtighedsmål

Klima & Energi

Det er NCC’s mål at blive klimaneutral.

  • Vores næste mål er en 60 % reduktion inden for scope 1 og scope 2 i CO2e pr. MSEK i omsætning 2030 (sammenlignet med 2015)

Scope 1 – Alle direkte udledninger fra en organisations aktiviteter eller inden for deres kontrol. Inklusive forbrænding af brændstof på pladsen, som for eksempel gaskedler, maskiner og udsivning fra luftkonditioneringsanlæg.

Scope 2 – Indirekte udledninger fra elektricitet indkøbt og brugt af organisationen. Udledninger skabes i forbindelse med produktion af energien og forbruges sluttelig af organisationen.

  • 50 % reduktion af ton CO2e I forhold til indkøbt mængde af de største scope 3 bidragydere i NCC frem til 2030. Inden for scope 3 begynder vi med at målrette indsatsen mod de fire største bidragydere til NCC’s produktion: Beton, stål, asfalt og transport. NCC er agil, og som tiden går, og vores kompetencer vokser, vil vi udvide området.

Scope 3 – Alle øvrige indirekte udledninger fra organisationens Aktiviteter, som kommer fra kilder, som de ikke ejer eller kontrollerer, for eksempel udledninger forbundet med forretningsrejser, affald, spild og vand.

Sundhed & Sikkerhed

Når man vurderer sikkerhedsniveauet, er tabt arbejdstid en af de vigtigste KPI’er at følge.

  • LTIF4 på 3.0 i 2022

Tabt arbejdstid – enhver skade, som medarbejdere pådrager sig på arbejdet, som forhindrer dem i at udføre deres arbejde i mindst fire dage/skift pr. 1 million mandetimer.

Resultatet af målene for bæredygtighed i 2020 vil blive præsenteret i årsrapporten 2020.

 

Helene Samuelsson

Head of Sustainability Communication , NCC Group