NCC sætter fokus på bakkemanøvre

De maskintunge sektorer Råstoffer, Asfalt og Vejservice vil fremover sætte øget fokus på sikkerheden omkring bakning i køretøjerne på vores lokationer – det betyder mindre bakkemanøvrer med maskiner på pladserne og et krav om baglænsparkering for medarbejderne. Begge dele for at øge sikkerheden.

"Tallene taler for sig selv. Vi ved, at der i halvdelen af alle dødsulykker i vores branche er et køretøj involveret," siger Kim Krøis, der er administrerende direktør i NCC Roads.

Ledelsen i Råstoffer, Vejservice og Asfalt Danmark har sammen med arbejdsmiljøudvalget i NCC Roads besluttet, at NCC skal fokusere på sikkerheden omkring bakning af kørertøjer.

Både NCC's konkurrenter og NCC har tidligere haft uheld af fatal karakter, hvor bakkemanøvre var en del af hændelsen.
"Det er vigtigt, at vi forebygger, hvor der forbygges kan," siger Kim Krøis og understreger at sikkerhed er et generelt og gennemgående fokusområde.

Lige nu ændrer NCC de fysiske rammer, der er nødvendige. Eksempelvis skiltning. Samt informerer alle relevante medarbejdere om de nye retningslinjer.

Baglænsparkering vinder indpas

Både herhjemme og i udlandet har baglænsparkering vundet stort indpas . Eksempelvis i Storbritannien på samtlige parkeringspladser ved sygehuse. Herhjemme har større virksomheder og offentlige institutioner af sikkerhedsmæssige årsager indført baglænsparkring.

"Baglæns parkering handler om at parkere på en sådan måde, at den første manøvre ved start altid er fremad. På den måde begynder køreturen i den retning, hvor føreren har det bedste udsyn, nemlig fremad," forklarer Henning Laursen, der er arbejdsmiljøchef i NCC i Danmark.