NCC udgiver rapport om vejnettets tilstand

NCC har udgivet en rapport om den stigende vedligeholdelsesgæld på vejnettet og foreslår otte anbefalinger for at imødegå udfordringerne.

Vejnettet, som er afgørende for samfundets funktion, har været forsømt. Danmarks Tekniske Universitet forudsiger en markant stigning på 16 pct. i biltrafik og 12 pct. i godstrafik frem til 2030. Det er derfor af afgørende betydning, at vejnettet bliver opgraderet hurtigst muligt for at imødegå denne vækst.

Rapporten fremhæver også den voksende klimapåvirkning fra asfaltproduktion og opfordrer til en balance mellem vedligeholdelse af veje og reduktion af CO2-udledninger.

NCC præsenterer otte anbefalinger. Disse inkluderer blandt andet øgede investeringer i vejvedligeholdelse, obligatoriske klimakrav i offentlige udbud samt indførelse af bonussystemer.

"Med stigende trafik og presserende klimaudfordringer er det på tide, at vejene får mere opmærksomhed. Vi er klar til at hjælpe stat og kommuner med at skabe positive forandringer på vejnettet. Der bliver allerede gjort en masse i branchen for at reducere CO2-udledningen, men vi kan og bør gøre endnu mere," udtaler Grete Aspelund, direktør for NCC Industry.

Læs rapporten her

Road Report