Indledende arbejder giver stor aktivitet på byggepladsen for Nyt Hospital Nordsjælland

Det nye supersygehus i Hillerød er en af NCC’s helt store byggepladser. Som hovedentreprenør er NCC til stede med adskillige forretningsområder og mange spidskompetencer

Et så stort og spektakulært byggeri som Nyt Hospital Nordsjælland kræver en del forberedelse, og det er netop, hvad byggepladsen har fuld fokus på i denne tid. Det startede med byggemodning i slutningen af sidste år, og nu er der fuld kraft på jord-og kloakarbejde, pæleramning, jordankre og etablering af den store skurby med fælles kantine og besøgscenter.

Netop fra besøgscentret er der en fantastisk udsigt over den enorme byggeplads. Der er 600 meter fra den ene ende til den anden og når ydervæggen til det kløverformede hospital engang er sat, vil den være én kilometer lang.

”Det er det største projekt, jeg har arbejdet på, og det er herligt at mærke, at det virkelig er et NCC-projekt på tværs af mange dele af forretningen. Så mærker man hvor mange dybt kompetente kolleger, vi har,” siger projektdirektør Niels Lopez Krogh Nielsen, Building.

Foreløbig arbejder NCC på første fase af projektet. I tilbudsfasen har over 100 NCC’ere har bidraget til at få ordren på 1,2 mia. kr. med Region Hovedstaden, og ude i produktionen er i dag Infrastructure, Hercules, Building og Asfalt aktive.

Kalk i den bløde bund

Hospitalet skal ligger i den nye bydel Favrholm syd for Hillerød. Før NCC gik i gang, var det bar mark og et naturområde, hvor der tidligere har været mose. Derfor består en væsentlig del af Infrastructures jordarbejde i at forbedre den del af råjorden, der ikke egner sig til genindbygning, så den faktisk kan genanvendes på byggepladsen.

Det er tilfældet for langt størstedelen af de omkring 200.000 kubikmeter jord, der skal graves op fra hovedbygningen. Metoden er at tilføre kalk, der binder vand og på den måde stabiliserer jorden. I et stort område ved siden af byggegruben kører dumpers i pendulfart med jord, der læsses af og planeres ud i 40-50 cm’s tykkelse, hvorefter et lag kalk fordeles ovenpå.

”Kalken fræser vi så ned i råjorden. Det er en helt normal fremgangsmåde, som vi bruger alle steder, hvor der er blød jordbund som her, hvor vi har mose, dynd og tørv,” siger produktionschef Vagn Lynge Petersen, Infrastructure.
Efter at jorden er blevet stabiliseret, bliver den genindbygget i området under veje, stier og P-pladser. En stor del bliver også lagt i depot til senere brug. Der skal blandt andet fyldes ca. 50.000 kubikmeter tilbage omkring kældervæggene, når de er bygget op.

Kalkearbejdet er efter planen slut til efteråret, hvorefter jordarbejdet kan afsluttes næste forår.

Pæle og jordankre skal sikre bygningen

Nede i byggegruben er Hercules Fundering godt i gang med at ramme 18 meter lange pæle og sætte solide jordankre. Bygningen på i alt 118.000 kvadratmeter skal både sikres mod at trykke sig nedad og mod at blive løftet op af vandtrykket.

I alt skal der rammes 2200 pæle, endnu mangler ca. 600 og Hercules regner med at være i mål i juli. Så allerede nu har en skov af pæle rejst sig, mange klædt sikkert på med sorte plastikspande på toppen.

”Det er et pænt mange pæle, og så er det ovenikøbet de store af slagsen, fordi de skal særlig langt ned. De vejer hver 5,6 tons, så en lastbil kan kun have 5-6 stykker med ad gangen. Den mindste af vores tre rambukke kan slet ikke løfte dem, og den næststørste kan kun lige klare den,” siger projektleder Henrik Juel Rahbek, Hercules

Sideløbende er arbejdet med at bore ud og sætte de i alt 1500 opdriftsankre i fuld gang. Flere maskiner arbejder side om side i byggegruben, og selve arbejdet består i at bore et hult rør 20 meter ned, skylle det tomt og derefter fylde beton i. En kran løfter så det tunge anker hen til selve ankermaskinen, der sætter det ned i betonen. Når stålrøret fjernes, synker den våde beton ud i jorden, den tørrer og ankeret er sat. Efter ti dage testes og kvalitetssikres arbejdet.

Fra samme forretningsenhed som Hercules er også Asfalt på banen, foreløbig med at udlægge asfalt omkring skurbyen.

Klar til at etablere råhuset

Imens det forberedende arbejde er i gang, gør råhus-folkene klar til at starte op på selve betonarbejdet. Flere er allerede rykket ind i den store skurby, heriblandt senior produktionschef Christian Spang Thomsen.
”Jeg er en sucker for store projekter. Vi bliver helt som en lille familie med løbeklub, fejring af runde fødselsdage, familiedage og fælles faglige arrangementer på tværs. Der er også altid en god udfordring, vi kan løse sammen,” siger Christian.

Opsætningen af kraner er så småt gået i gang – og det bliver noget af en skyline, byggepladsen får. Planen er at sætte 21 kraner op, heraf ni tårnkraner og resten semimobile kraner. Så snart byggegruben er klar, starter arbejdet med at støbe bundpladerne for bygningen. Den er delt op i 16 støbefelter, så man kan støbe ét felt ad gangen.

”Men selv om bygningen har en meget organisk form, så er der ikke én skæv linje under terræn. Det er først, når vi kommer over terræn, at formen kommer til at træde frem,” siger Christian.

NCC forhandler i øjeblikket med bygherre, Region Hovedstaden, om de kommende faser af projektet. Den samlede entreprenøropgave er på ca. 2,4 mia. kr.

Aerial 1000 pixel