NCC renoverer kontorbygning på Vestre Farimagsgade for PFA

Med fokus på genbrug og respekt for materialer skal NCC renovere PFA’s kontorbygning på Vestre Farimagsgade. Et arbejde, som kræver tæt samarbejde og tidlig involvering af alle faggrupper.

Bygningen skal renoveres og indrettes som kontorhotel efter PFA’s flerbrugerkoncept ”The Union”, hvor små virksomheder kan indrette sig i fleksible kontorlejemål i hele landet.

Udgangspunktet er, at ejendommen skal renoveres i det omfang, der giver mening. Det betyder, at de ting, der trænger til udskiftning, eller som ikke har så mange leveår tilbage, skiftes ud nu, mens der ikke bliver rørt ved de ting, der stadig har en rimelig levetid.

Det er helt afgørende for PFA, at alt hvad der kan genbruges – enten direkte i bygningen eller på andre projekter – også skal genbruges.

”Genbrug og upcycling af byggematerialer er nøglen til markante CO2-besparelser, og derfor noget vi arbejder målrettet med i PFA. Ejendomsbranchen står for op mod 40 procent af CO2-udledningerne her i landet, som Danmarks største ejendomsinvestor bærer vi et kæmpe ansvar for den grønne omstilling. Renoveringen af ejendommen i Vester Farimagsgade er et godt eksempel på, hvordan vi giver nyt liv til kvalitetsmaterialer, og dermed skåner klimaet for produktionen af nye materialer,” siger Michael Bruhn, som er ejendomsdirektør i PFA.

Entreprenør og bygherre i parallelforbundet samarbejde

Bygningen er blevet gennemgået af husets driftsansvarlige sammen med NCC og udvalgte fagentreprenører for at vurdere tilstanden af de forskellige bygningsdele. I dialog med bygherre er der derefter taget beslutning om, hvad der skal udføres, hvor lang tid det skal tage, og hvad det skal koste.

Det er Morten Mygind, Senior Development Manager i PFA, og Jaime Acosta, senior projektchef i NCC, der har sat rammerne for samarbejdet og for projektet. Det er en ny måde at arbejde på, der kræver stor åbenhed fra begge sider.

”Man kan sige, at i stedet for at arbejde serieforbundet med projekterne, arbejder vi parallelforbundet,” siger Jaime Acosta fra NCC. ”Og fordelen er naturligvis, at vi med den tidlige inddragelse kan bidrage med input til byggeprogrammet, så vi kan hjælpe med at komme let fra dispositionforslag til konkret projektforslag.”

Han ser en kæmpe fordel i at levere faktuelle data til arkitekten, i deres kreative proces, så de har flere oplysninger om husets eksisterende muligheder og begrænsninger. Det handler ikke om at undgå rådgiverne, men om at få målrettet rådgivning og ensrette processer, så erfaringer og for eksempel standardiseret valg kan anvendes på aktuelle og kommende projekter.

Genbrug på stedet og via genbrugsplatform

De nuværende interne glasmodulvægge af typen DEKO nedtages til depot og genmonteres i det omfang, det er muligt. På denne måde kan glasmoduler og glasvægge i den nye indretning få samme udtryk som de eksisterende/bevarede. Der nedtages ca. 100 meter glasmodulvæg, hvoraf det meste forventes genmonteret. 

Facaden bevares i dens nuværende form og udtryk. Facaden renses og renoveres ved, at de oprindelige facadefliser overflade-repareres, og de oprindelige vinduesrammer afrenses og males. Facaden er bevaringsværdig i kategori 4 på grund af den harmoniske facade med det taktfaste vinduesforløb.

Loftpladerne i de nedhængte loftsystemer i bygningen nedtages, så teknikken, der ligger over dem, kan omlægges. Pladerne nedtages, rengøres og genmonteres i det omfang det giver mening.

Arkivskabe og køkkener er taget ned og sendt til genbrug via Greendozer. Nogle døre bliver flyttet rundt og genbrugt, mens overflødige døre sendes til genbrug.

I stedet for at skifte til nyt over hele linjen, forsøges alle tekniske installationer genbrugt i det omfang, det er muligt. Ventilationsmotorer udskiftes, mens kanalsystemer opgraderes. Kun helt udtjente elementer udskiftes, og også ledninger genbruges, hvor det er muligt.

Bygningen blev senest renoveret i 2010, så det er en bygning i en relativt god stand, der skal renoveres og ombygges til kontorhotel. Den har stået tom i et halvt år, hvilket naturligvis har påvirket den, og så har den haft rygerkabiner, hvilket kan ses i rum og på ventilationsanlæggene.

Bygningen administreres af Newsec, som har skabt det byggeprogram, der har dannet udgangspunkt for den dialog, NCC og PFA har haft om at definere renoveringsprojektet på Vestre Farimagsgade 19.