Sjælden tudse får nye vandhuller i Munke Bjergby Grusgrav

Nye vandhuller i NCC’s grusgrav i Munke Bjergby skal give den sjældne strandtudse nye, bedre levesteder.

I foråret 2019 fandt Danmarks Naturfredningsforening (DN) ud af, at Sjællands mest sjældne padde – Strandtudsen – havde lagt æg og fået en masse haletudser i et lille vandhul i NCC’s grusgrav i Munke Bjergby nord for Sorø. Strandtudsen havde etableret sig i et område af graven, hvor der snart skulle graves råstoffer.

NCC og DN gik derfor sammen om at finde en løsning, som gjorde det muligt at bevare strandtudsen og dens ynglemuligheder, samtidigt med at råstofindvindingen kunne fortsætte. Et initiativ, som i øvrigt er i fin tråd med NCC's mål om at fremme et varieret biologisk liv i vores grusgrave.

Løsningen blev at flytte strandtudsen til et andet område i graven, og derfor inviterede NCC, en tidlig morgen i april, DN til at overvære, hvordan man skraber ynglevandhuller i den aktive grusgrav i Sorø.

Grusgraven – en oase for strandtudsen

Den aktive grusgrav er et optimalt levested for strandtudsen, da den er helt afhængig af, at der er løse sandede og grusede materialer, som den kan søge føde på og overvintre. Samtidig har den brug for mindre lavvandede vandhuller til sin yngel. Områderne skal helst være uden for meget bevoksning, da strandtudsen ellers forsvinder fra området. Netop derfor er aktive grusgrave som Munke Bjergby særligt attraktive for strandtudsen.

Strandtudsen foretrækker mindre lavvandede, varme vandhuller, som i sommerperioden endda tørre ud. Her lægger den sine æg, så haletudserne kan få optimale muligheder for at vokse hurtigt op i solopvarmet vand uden at skulle vogte sig for rovdyr som fisk. Og det var netop sådanne vandhuller, som blev realiseret denne tidlige morgen i april ved hjælp af to store maskiner i grusgraven. Her blev piletræer og deres rødder samlet op som mos i en plæne, og en meget mudret sø blev efterladt helt uden vegetation og omkring 20-30 cm dyb. Herefter var det blot at vente nogle dage til vandet igen blev klart og dybden nåede de ønskede 40-50 cm.

Strandtudsen har fundet sit nye ’hjem’

I starten af maj var der allerede positivt nyt fra grusgraven. Strandtudserne var nemlig allerede dukket op fra deres vinterhi og havde startet deres kraftige elskovssang i grusgraven. Bedst af alt var, at strandtudserne også havde indtaget et af de nye vandhuller. Projektet var lykkes, og strandtudsen kan dermed blive ved med at yngle i grusgraven, mens råstofindvindingen fortsætter i det gamle område. 

Sammen med DN følger NCC løbende udviklingen i området.

Nanna Swane Lund

Chefgeolog, NCC Industry

Video

Strandtudsen flyttes til nye vandhuller i Munke Bjergby Grusgrav