Succesfuldt NCC-initiativ hjælper unge til at blive håndværkere

Masser af praktisk arbejde i et håndværker-sjak og fire timers ugentlig undervisning i dansk og matematik - det er den korte beskrivelse af opskriften på den succes, NCC gennem mere end fem år har haft med at hjælpe unge, der er kørt fast i uddannelsessystemet.

Mange kender initiativet under navnet Virksomhedsskolen, som i dag har skiftet navn til Byggepladsen; men målet er det samme: At hjælpe unge til afklaring og bidrage til at uddanne en ny generation af dygtige håndværkere.

Klædt på til beslutninger

I et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Produktionsskole og NCC tilbyder Byggepladsen unge at afprøve livet især som struktør, men også som murer, tømrer, VVS’er, maler eller elektriker.

Ofte har de unge flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig, og generelt har de haft svært ved at få fodfæste i livet. Undervejs i forløbet får de unge vejledning om valg af uddannelse og bliver klædt på til at træffe beslutning om, hvorvidt målet er en erhvervsuddannelse eller ej. Flere har valgt den vej og er i dag i fuld gang som lærlinge hos os eller andre entreprenører, og en del har fået deres svendebrev.

Vores samfundsansvar

NCC ønsker at bidrage til at løse manglen på dygtige håndværkere – og fordi initiativet rækker udover det sædvanlige og lovens krav, blev Byggepladsen i 2017 nomineret til den prestigefyldte CSR People Prize.

 ”Vi har store ambitioner om at give noget tilbage til samfundet. Det ligger i vores værdier. Og hvad kan være bedre end at hjælpe unge til at komme videre i livet og blive borgere, der bidrager til den danske velfærd,” siger Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef i NCC.

De unges succes

Til dato har 220 unge været indrulleret i Byggepladsen, der nu holder til på Frederiks Plads midt i Aarhus. Senior produktionschef Christian Egemose er primus motor og daglig kontakt for de aktuelt 15 elever på pladsen.

”Når NCC er så stor en spiller i branchen, siger det sig selv, at vi skal tage ansvar på dette område. Der er mange unge, der ikke passer ind og som har svært ved at finde deres vej. Dem kan vi hjælpe. Succesen ligger i, at de udvikler sig som mennesker og bliver en del af samfundet,” siger Christian Egemose.

Håndværkere er rollemodeller

Dagligdagen for de unge er tæt koblet til de voksne rollemodeller – nemlig de professionelle håndværkere på byggepladsen.

De unge bliver tilknyttet et bestemt sjak, som de møder ind sammen med om morgenen. De følger rytmen i sjakket og får dermed både direkte sidemandsoplæring og bliver en del af et netværk.

 ”De unge lærer at tage ansvar. Hver gang én af dem går videre til en læreplads, er det så bekræftende, både for os i projektet, men også for håndværkeren med 30 års erfaring, der har givet knægten en mulighed. Mange ser sig selv i den unge knægt og vil gerne hjælpe. Det er benzinen i maskinen,” fortæller Christian Egemose.