Tre år uden en eneste ulykke med fravær i NCC Råstoffer

NCC Råstoffer har noget vigtigt at fejre! Hele tre år uden eneste ulykke med fravær. Og det er mere end bare en milepæl. Det er et strålende eksempel på, hvorfor engagement og samarbejde mellem ledere og medarbejdere er afgørende for at skabe en sikker arbejdsplads.

Sikkerheden på vores arbejdspladser er ikke bare en opgave, der kan overlades til regler og politikker. Det er en kultur, der skal omfavnes og dyrkes af både ledere og medarbejdere. En sund sikkerhedskultur skaber et miljø, hvor alle føler sig ansvarlige for deres eget og deres kollegers velbefindende. Og det kræver en fælles indsats og engagement fra alle niveauer af organisationen.

I NCC Råstoffer er det helt tydeligt, at sikkerhed handler om mere end blot at følge regler og påbud. Det er en integreret del af det daglige arbejdet. En løbende proces, hvor vejen til at forebygge ulykker er lige så vigtigt som selve målet. Dette princip er en hjørnesten i NCC Råstoffers sikkerhedsarbejde, og det blev for nyligt anerkendt med en nominering til Arbejdsmiljøprisen 2023. I dag kan forretningsenheden fejre endnu en imponerende præstation.

”Kollegerne i NCC Råstoffer har enhver grund til at være stolte. Deres arbejde med sikkerhed understreger vigtigheden af visionære ledere, der ikke kun bakker op om sikkerhedsarbejdet, men også udlever det gennem både ord og handling. Det er ledere, der har evnen til at engagere hele organisationen og gøre sikkerhed til en hjertesag i vores virksomhedskultur,” siger Helle Rømer, arbejdsmiljøchef i NCC Industry.

Det betaler sig at engagere sig

Hun bemærker især, at kollegerne i Råstoffer er usædvanligt dygtige til at følge op. Når der opdages noget, der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tager de straks affære, og der arbejdes målrettet på at finde løsninger. Dette opnås gennem grundig gennemgang af alle sager, der er blevet registreret i arbejdsmiljøsystemet Synergi, og de følges alle til dørs.

"Vi ser en flot udvikling i rapporteringen i Synergi. Frekvensen af indberetninger stiger, og indberetningerne er af højere kvalitet, end vi har set tidligere. Det vidner om, at vores medarbejdere gerne vil forbedre arbejdsmiljøet og øge sikkerheden, fordi de oplever, at det betaler sig at engagere sig i sikkerhedsarbejdet. Det er jo en investering i deres eget og deres kollegers arbejdsmiljø", siger Helle Rømer.

Selvom målet altid rykker sig, må vi aldrig glemme at fejre vores sejre undervejs. Derfor kan alle arbejdspladser i NCC Råstoffer glæde sig til, at pølsevognen snart lægger vejen forbi.

Tre år uden ulykker