Unge efterlyser mere bæredygtig byudvikling i Århus

40 unge professionelle med 24 forskellige fagligheder ønsker at sætte mere skub i den bæredygtig byudvikling. Derfor har de lavet et manifest for fremtidens bæredygtige og robuste by, som overdrages til Aarhus Kommune på Building Green.


Den bæredygtige byudvikling går ikke stærk nok. Det mener 40 unge professionelle, der har deltaget i årets Vinderakademi, som NCC, CONCITO og Center for Bygningsbevaring står bag. Derfor har de lavet et manifest, der skal fungere som et opråb fra unge professionelle til byggeriets og byudviklingens aktører, og som bliver overdraget til Aarhus Kommune torsdag på Building Green i Aarhus.

Manifestet indeholder bl.a. en vision for, hvordan politikere og andre beslutningstagere kan sætte skub i den bæredygtige byudvikling og er tænkt som en dialogstarter til, hvordan byggeriet og byudviklingen for alvor indarbejder bæredygtighedens tre ben (den klimamæssige, økonomiske og sociale) i konkrete projekter og byplaner.

Manifest præsenteres på Building Green 

Manifestets vision for fremtidens bæredygtige og robuste by opsummerer de unges arbejde på årets Vinterakademi. Det er de unges opråb og bidrag til byudviklingens og byggebranchens mange aktører om behovene og mulighederne for at skabe fremtidssikre, bæredygtige byer.

"Vi håber, at Aarhus Kommune vil tage manifestet til sig og lade sig inspirere af det. Manifestet indeholder en række pointer, som vi opfordrer kommunen til at inddrage i deres proces mod at gøre Aarhus mere bæredygtig," siger Vibeke Grupe Larsen, områdechef for Bæredygtighed i NCC.

Viden giver ansvar

Manifestet og den videre bæredygtige udvikling er vigtig, fordi størstedelen af verdens befolkning kommer til at bo i byerne i fremtiden. Ifølge deltagerne på Vinterakademiet kommer byerne til at få en hovedrolle i forbindelse med den grønne omstilling.  Der er en klar forventning om, at byerne bliver motor for omstilling og et laboratorium for løsninger.

Det var derfor ikke uden grund, at Vinterakademi 2017 blev skudt i gang med temaet ’Klima, samfund og byggeri’, hvor der blev sat fokus på de klimamæssige udfordringer, verden står overfor. Alle har et ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling, og det betyder også, at tværfaglighed bliver en afgørende forudsætning for projekter i fremtiden. Vi vil fremadrettet komme til at se et større fokus på samspillet mellem mennesket, adfærd, materialer, bygninger, byområder og teknologi.

Når vi designer og bygger fremtidens byer, skal der tænkes smart, liveable og cirkulært, men vi skal også tænke i kulturarv og identitet. For at kunne bygge fremtiden skal vi lade os inspirere af fortidens metoder og materialer og sørge for at udnytte og optimere de eksisterende byggemasser. Og vi skal samtidig invitere fremtiden ind og udnytte fordelene ved digitalisering. Målinger i bygninger kan eksempelvis hjælpe os med at styre og optimere ressourceforbrug, ligesom vi kan bruge data til at udvikle grønnere adfærd. 

Fakta om Vinterakademiet

Vinterakademi blev afholdt for tredje gang fra d. 6.-10. marts i Dome of visions i Aarhus. Det er et ugelangt akademiforløb for studerende på kandidatniveau og nyuddannede med faglighed og interesse indenfor byggeri og byudvikling.

Med Aarhus som case zoomede Vinterakademi 2017 ind på byen og byrummet og de mange dilemmaer, udfordringer og muligheder der ligger i spørgsmålet om, hvordan man skaber en reel, grøn udvikling indenfor byggeriet og byudviklingen. I 2015 og 2016 havde Vinterakademiet fokus på henholdsvis ’Renovering og transformation’ og ’Cirkulær økonomi’.

Vinterakademi er et initiativ af NCC, Center for Bygningsbevaring og Den grønne tænketank CONCITO, støttet af GI (Grundejernes Investeringsfond)