Unge talenter skal rådgive ledelsen i NCC Building om bæredygtighed

Udvikling af fremtidens ledere er en vigtig opgave for os i NCC. For tredje år i træk sætter vi et hold unge talenter fra Norge, Finland og Danmark på en udviklingsopgave. De seks unge medarbejdere udgør vores Young Advisory Board 2021, og som navnet siger, skal de rådgive ledelsen. I år handler opgaven om bæredygtighed

Deltagerne i Young Advisory Board (YAB) er indstillet af Building-ledelserne i de tre lande og udvalgt blandt adskillige kandidater. Med to fra hvert land, i alt to kvinder og fire mænd i alderen 28 til 37 år, og med meget forskellige baggrunde og jobs i dag, tegner de en bred profil af vores fremtidige ledere i NCC.

”Samtlige deltagere udmærker sig ved, at de har gå-på-mod, kan lide at præstere og er nysgerrige. De er gode ambassadører for NCC og derfor også rollemodeller for den type ledere, vi gerne vil udvikle,” siger leder af BA Building Nordics, Catarina Molén-Runnäs.

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet også med dette hold. Vi har jo hele tiden brug for at blive udfordret, så vi ikke stivner i fast mønstre og derfor risikerer at misse muligheden for at blive endnu mere attraktive overfor kunderne og potentielle nye medarbejdere,” tilføjer hun.

Hvordan skal vi arbejde med bæredygtighed?

Opgaven for YAB handler i år om bæredygtighed. Udfordringen består i at udrede, hvordan vi kan arbejde med bæredygtighed på en værdiskabende måde, og så vi samtidig sikrer, at bæredygtighed bliver en fast bestanddel af fremtidige projekter i de tre lande.

YAB bliver endelig bedt om at foreslå relevante KPI’er, vi kan arbejde med på den lange bane.

Indsigt i ledelsesarbejdet i BABN

Normalt vil deltagerne komme rundt i landene, besøge spændende projekter og deltage i lokale ledermøder. Det satte coronaen en stopper for sidste år, og aktiviteterne blev derfor gennemført digitalt for YAB 2020. Foreløbig tyder det på, at rejseriet også i år bliver begrænset – men det behøver ikke være nogen hindring for, at deltagerne kan få stort udbytte af at være en del af YAB.

”Vi har jo allerede vænnet os til, at vi arbejder sammen på andre måder og meget digitalt. Opgaven er uændret og de får stadig mulighed for at udvikle sig og få indsigt i en del af forretningen og ledelsens arbejde, som de ellers ikke har adgang til,” siger HR-chef Anna Berglund, som er initiativtager til YAB.