NCC bruger innovativ metode til at trække kabler

Energinet er gået i gang med at udskifte nogle af de gamle kabler i Københavnsområdet. NCC har været med til at teste ny metode, som skal anvendes på dele af de to strækninger, som NCC har vundet entreprisen på.

Det ene projekt rummer etablering af 11 kilometer højspændingskabler (132 kV) fra Avedøreværket frem til Amager koblingsstation. Den strækning udfordrer med lange komplicerede boringer, blandt andet skal der bores omkring en kilometer under vand, hvor rørene løber under Kalvebodløbet.

Graveentreprisen udføres fra april 2018 til maj 2019, og når arbejdet er færdigt, vil NCC have lagt over 600 ton kabler på de to strækninger med en samlet rørlængde på 68 kilometer.

NCC tager en innovativ løsning i brug

På den første strækning skal ti kilometer kabel trækkes med en ny metode, der har navnet Watucab, og som er udviklet af et schweizisk firma. Watucab er en innovativ løsning til nedgravning af kabler til energiforsyningsnettet. Den nye metode bruger vand som transportvæske til at installere elkabler, hvor der er begrænset plads at arbejde på. NCC kommer til at spule transmissionskabler gennem nogle rør på strækningen som NCC nedlægger inden, og NCC har derfor købt dette udstyr i forbindelse med disse projekter.

”Fordelene ved den nye metode er betydelige,” fortæller Kim Høgh Thomsen fra NCC Civil Engineering. ”Det giver hurtigere fremdrift, og de trafikale udfordringer bliver løst hurtigt, ligesom metoden minimerer anlægsperioden og dermed giver færre gener for borgerne i nabolaget. Det er også en metode, der giver mindre risiko for skader på både kabler og kanaler under installering, ligesom den gør det muligt at installere længere kabler sikkert gennem snoede kanaler.”

NCC har indgået en forhåndskøbsaftale med den schweiziske virksomhed Plumettaz, der har udviklet metoden, ligesom de har en aftale om konsulentbistand fra deres eksperter undervejs i projektet.

Natur, tæt trafik og risiko for sprængstoffer

Undervejs skal der bores under et naturbeskyttelsesområde, lige som der venter en udfordring af de helt store, når gravearbejdet skal under golfbanen Copenhagen City Golf. Det område, som golfbanen ligger på, har en fortid som militært øvelsesområde, hvilket betyder, at der kan ligge sprængstoffer gemt i jorden. Det stiller særlige krav til de maskiner, der anvendes, ligesom det kræver, at mandskabet har taget særlige sikkerhedskurser.

”Vi har prøvet noget lignende før, og med vores store erfaring i bagagen føler vi os godt klædt på til opgaven,” siger områdedirektør Kim Høgh Thomsen.

Den anden opgave er på ti kilometer kabler fra Glentegården til Svanemøllen koblingsstation, som byder på gravearbejde i tæt bebyggede områder, hvor udfordringen bliver at genere mindst muligt i graveperioden. Undervejs skal der trækkes kabler gennem et knudepunkt midt i Gentofte by.

Installationerne under København har efterhånden mange år på bagen, og det er ved at være tid at begynde en gennemgribende udskiftning. De to opgaver, som NCC skal løse, er kun de første af mange lignende opgaver, der ligger og venter under hovedstaden.

Se et eksempel på brug af Watucab metoden her: https://www.youtube.com/watch?v=QhPIqUiL_1U 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ina Bjerregaard, pressechef, NCC Danmark, telefon 2065 2114

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.