Jakobsen & Blindkilde skal forstærke Juvre Dige på Rømø

Juvre Dige Nord er placeret tæt på Flyvevåbnets område på Rømø, og arbejdet skal være med til at sikre området mod højere vandstand som følge af klimaforandringer.

Rømø ligger midt i Vadehavet med tidevandets daglige påvirkning af landskabet og stormenes slid på kyststrækningerne. Juvre Dige, der ligger på den nordlige del af Rømø ved Flyvevåbnets område, er konstant udfordret af naturens luner, og i lyset af klimaforandringerne skal diget nu forstærkes, så området bag diget sikres mod indtrængende vand fra havet.

”Vi er netop specialister inden for naturgenopretning og klimaløsninger, så ordren med Juvre Dige Nord rammer vores kompetencer perfekt. Vi ser faktisk en stigende efterspørgsel på klimaløsninger, der skal bidrage til at sikre landområder og byer mod indtrængende vand,” siger projektleder Ole Sejbjerg fra Jakobsen & Blindkilde.

Projektet, der udføres i samarbejde med rådgivende ingeniører fra Fuldendt, går overordnet ud på at opgrave, transportere og indbygge sand og klæg i diget. I opgaven indgår et naturprojekt, der indebærer etablering af en sø på markerne nord for Katastrofevej. Sand og klæg, der graves op fra søen, bruges til forstærkning af diget.

Ordren indeholder desuden renovering af betonen på den nærliggende sluse og anlæggelse af en 2,5 km asfaltvej. Til sidst skal der igen sås græs på hele diget.

Arbejdet udføres fra marts til august i år for Juvre Digelag.

Ordren er på ca. seks mio. kr. og bogføres i første kvartal 2022 under forretningsområde Building Nordics

For yderligere information kontakt venligst:
Pressechef Carl Johan Corneliussen, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.