NCC skal renovere og udvide Falkoner Centret

NCC skal renovere og udvide Falkoner Centret på Frederiksberg. Der er tale om en totalentreprise, og kontrakten har en værdi af godt 500 mio. DKK.

NCC har indgået en kontrakt om en omfattende renovering, ombygning og tilbygning af Falkoner Centret, der er en fællesbetegnelse for ejendommen beliggende mellem Falkoner Allé, Sylows Allé, Sylows Plads og Howitzvej.

”Med ordren kan vi give Falkoner Centret nyt liv og københavnerne nogle spændende rammer til at få nye oplevelser. Samtidig vil NCC gå nye veje for at nedbringe bygningens energiforbrug og forbedre indeklimaet,” siger Palle Bjerre Rasmussen, direktør for NCC Building Danmark.

Bygningens samlede areal udgør i dag 29.785 m2 fordelt på hotel, butikker, og erhvervs-lejemål. Der vil ske en renovering af 26.985 m2, ombygning af 2.800 m2 og tilbygning af 3.275 m2. Antallet af hotelværelser øges fra 166 til 334. Lobby og restaurant åbnes op ud mod Falkoner Allé. De til hotellet tilknyttede kongresfaciliteter og koncertsale bliver opdateret til helt moderne standarder med den nyeste teknologi. Der bliver tre mindre butikker på hjørnet mellem Sylows Allé og Falkoner Allé.

Innovativ upcycling af facade
Et af de mest nyskabende tiltag er, at bygningens facade bliver upcycklet. Facaden består i dag af rustfrie stålplader, som tages ned og forarbejdes for derpå at blive sat op igen på bygningen med en markant forbedret arkitektonisk æstetik.

”Udvikling af nye forretnings-processer er et vigtigt skridt i vores konstante stræben mod en mere bæredygtig produktion. Vi har et stærkt fokus på knappe ressourcer og på at und-gå at udpine de rå-ressourcer, som eksempelvis stål består af,” siger Palle Bjerre Rasmussen, direktør for NCC Building Danmark.

Samtidig har løsningen den fordel, at vi sparer vi på CO2- udledningen fra produktion og transport af den nye facadebeklædning. Det stærke fokus på bæredygtige løsninger har været muliggjort af, at NCC sammen med de øvrige parter har været tidligt involveret og arbejdet tæt sammen på et fælles projektkontor.

For NCC er ordren strategisk vigtig, fordi entreprenøren har sat sig ambitiøse vækstmål inden for renovering frem mod 2020.

Indledende undersøgelser af eksisterende bygninger, projektering og indvendig rømning er påbegyndt januar 2017, og renoveringen forventes afsluttet juni 2019.

Ordren bliver registreret i tredje kvartal i 2017 for forretningsområdet Building.

Fakta om Falkoner Centret

  • Bygherre: ATP Ejendomme
  • Arkitekt: Arkitema A/S
  • Arkitekt: Lendager Arkitekter ApS
  • Ingeniør: NCC Engineering
  • Totalentreprenør: NCC Danmark A/S
  • Kontrakten har en værdi af godt 500 mio. DKK.
  • Renoveringen forventes afsluttet juni 2019

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 23 23 19 65

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.