NCC inviterer til åben grusgrav i Sorø

Under overskriften ’Den levende arbejdsplads’ inviterer NCC hele lokalområdet ”indenfor” i deres grusgrav i Sorø. Det sker i anledning af ”Råstofdagen 2019”, som giver børn og voksne mulighed for at opleve den enestående natur i grusgraven.

Med arrangementet ønsker NCC at give folk et indblik i grusgravning, som ikke kun handler om at indvinde en masse sten og grus, men som også sker med omtanke for dyre- og plantelivet. En grusgrav kan nemlig sagtens sprudle af dyreliv, selvom den daglige produktion er i gang. Hos NCC er det ligefrem et miljømæssigt mål at fremme biologisk mangfoldighed i grusgravene – både mens de er i brug og efterfølgende. Det markerer NCC i anledning af ”Råstofdagen 2019” lørdag den 7. september fra kl. 10–14 på Kalundborgvej 94 i Sorø.

”Råstofdagen giver mulighed for at opleve, hvordan en grusgrav ser ud og virker til daglig. Vi ser også dagen som en god anledning til at sætte fokus på biodiversitet i grusgraven. Vi inviterer derfor lokalområdet ind i vores grusgrav i Sorø, hvor man kan opleve naturområdet i hestevogn, på skattejagt, vandring med biolog og ved droneoverflyvning”, siger Søren Evald Jensen, Områdechef i NCC.

Gentager succesen
Det er fjerde år, at NCC åbner en grusgrav for offentligheden i Danmark. På sidste Råstofdag i 2017 skete det for første gang i Sorø – og det blev en særdeles positiv oplevelse for både NCC og de besøgende. Flere hundrede fandt nemlig vej til grusgraven i løbet af de fire timer, der var åbent. Derfor gentager NCC succesen i Sorø og håber på, at endnu flere interesserede i år vil lægge vejen forbi.

”Vi glæder os til endnu en gang at give de besøgende et indblik i råstoffernes verden og byde både børn og voksne på en pølse og sodavand”, siger Søren Evald Jensen.

Den levende arbejdsplads
På dagen ønsker NCC også at rette fokus på det unikke naturområde, der skabes i forbindelse med deres virksomhed. Den vilde natur er nemlig efterhånden en mangelvare i det danske landskab. Et stort antal plante- og dyrearter er stærkt truede, fordi deres levesteder bliver fortrængt af bl.a. udvidelse af byer og opdyrkede arealer. I grusgravene derimod er der god grobund for et attraktivt miljø, som virker som små oaser for de truede arter. Også mens der graves.

”Grusgravenes foranderlige og næringsfattige naturmiljø giver os de bedste forudsætninger for at fremme den biologiske mangfoldighed. Vi sørger bl.a. for at efterlade næringsfattige arealer uden muld, så både planter, svampe og insekter kan trives og dermed også skabe fødegrundlag for mange dyrearter. Vi efterlader store bunker af større sten for at tiltrække krybdyr og padder, og vi bevarer også stejle skråninger og skaber vandflader med forskellige dybder for at tiltrække insekter, fugle og padder”, siger Søren Evald Jensen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Bjarne Bo Lund Jensen, Produktchef i NCC Industry A/S, Asfalt, telefon: +45 27 88 21 40
Pernille Kjøller, Kommunikationspartner i NCC Industry A/S, telefon +45 41 37 85 62