NCC realiserer de første EPD’er i råstofbranchen

Som de første i råstofbranchen kan NCC udarbejde EPD’er (miljøvaredeklarationer) på sand-, grus-, og stenmaterialer. Et tiltag, som i stigende grad efterspørges i store dele af bygge- og anlægsindustrien

Større fokus på ressourceforbrug og miljøpåvirkning samt en skærpet interesse for bæredygtighedscertificering skaber efterspørgsel på EPD’er i bygge- og anlægsbranchen. NCC Råstoffer er en af Danmarks største råstofindvindere og realiserer nu landets første EPD’er på sand-, grus-, og stenprodukter.

”Vi tror på, at synlighed af et produkts miljøbelastning i forskellige faser af dets livscyklus er en vigtig forudsætning for bæredygtigt byggeri. EPD’er er væsentlige for, at man kan sammenligne produkter og træffe bæredygtige materialevalg. Derfor er vi begyndt at udvikle vores første EPD'er”, siger Tonny Bruun, Produktionsingeniør, NCC Industry, Råstoffer.

En EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer et produkts miljømæssige egenskaber og udvikles i henhold til anerkendte europæiske standarder. Med andre ord, er en EPD en standardiseret metode til at kortlægge informationer om et produkts energi- og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning gennem alle dets livsfaser.

Skal udbredes på alle råstoflokationer
NCC’s søplads i Avedøre er den første af virksomhedens mange råstoflokationer, der har fået udarbejdet EPD’er på deres stenmaterialer. Dernæst kommer turen til Esbjerg søplads og Nyrand Grusgrav ved Kalundborg, hvor processen allerede er startet op.

”Det har været en spændende men omfattende proces at nå hertil. Men vi bliver hele tiden klogere, og planen er, at vi skal udarbejde EPD’er på alle vores produkter fra samtlige grusgrave og søpladser i NCC”, siger Tonny Bruun.

NCC har selv udviklet processen, som gør dem i stand til nu at kunne udarbejde EPD’er på deres produkter. Metoden er certificeret af Bureau Veritas, som hvert år foretager en årlig revision af den systematik, som NCC anvender til at indsamle og bearbejde data. Informationerne i de enkelte EPD’er følger de gældende standarder og er bl.a. baseret på oplysninger fra leverandører, som skaber sporbarhed i hele kæden. Beregningerne tager udgangspunkt i alt lige fra maskinerne og skibenes dieselforbrug til el, transporter, og hvordan jord- og vandmiljø påvirkes under produktionen.

Stigende efterspørgsel på EPD’er i byggebranchen

En stor del af NCC’s råstofmaterialer leveres til betonindustrien, og her hilser man initiativet velkommen. Efterspørgslen på EPD’er i udbudsmaterialet til større byggerier i både den offentlige og private sektor er nemlig stigende. Og det sker bl.a., fordi certificeringsordninger som DGNB hovedsaligt benytter EPD’er i beregningen af bygningens samlede miljøbelastning.
 

”Flere og flere bygninger bliver certificeret efter DGNB standarden, og bygherrer stiller krav om, at de bygninger, de opfører, skal være bæredygtige. EPD’er er derfor en stærk drivkraft for os som byggevareproducenter, fordi de giver et mere transparent og præcist grundlag for at kunne foretage miljø- og klimaberegninger på vores produkter”, siger Troels Lorentsen, Teknisk chef hos DK Beton. 

Optimering af egne processer

I NCC Råstoffer tjener EPD’erne også andre formål end at dokumentere det enkelte produktets miljøegenskab. For selvom der på sigt kan være en god forretning i at kunne dokumentere et produkts miljøforhold, så oplever NCC også, at selve arbejdet med at udvikle EPD’er kan medvirke til at optimere deres egne processer.

”Da livscyklusanalysen tager udgangspunkt i den specifikke forretningsaktivitet, kan vi analysere præcis, hvilke processer og trin i produktionen, der belaster omgivelserne mest. På den måde kan vi målrette vores indsats mod disse og dermed reducere vores virksomheds klimaftryk”, siger Tonny Bruun.

Det er ikke kun NCC’s råstofdivision, der har taget EPD’erne til sig. Også virksomhedens asfaltdivision er startet op på processen og kan snart udarbejde de første EPD’er ligesom kollegerne fra Råstoffer.

NCC’s EPD’er er offentliggjort på https://environdec.com/

EPD’er gældende for Avedøre Søplads: https://environdec.com/library/epd2081

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127
NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.