NCC skaber øget biodiversitet i Munke Bjergby Grusgrav

Udvinding af råstoffer er mere end store maskiner og gravearbejde. Det sker også med omsorg for naturen. NCC har udviklet programmet Kielo, der skal fremme biodiversiteten i grusgravene. I Munke Bjergby Grusgrav ved Sorø har det givet nye og bedre levesteder for den sjældne strandtudse.

I NCC’s grusgrav i Munke Bjergby svømmer en lille, tætbygget og velfornøjet sjældenhed rundt. Strandtudsen – der er en af Danmarks mest sjældne padder – har fået nye vandhuller i det midtsjællandske graveområde. Det har været med til at klassificere grusgraven til en NCC Kielo Grusgrav – et nordisk koncept, der skal medvirke til at fremme biodiversiteten i virksomhedens mange graveområder.

 

Den levende natur af sten

Kielo er forkortelsen af det finske ”KIviaineksen Elävä LuontO”, som betyder den ”levende natur af sten”. For at blive en NCC Kielo-lokation er der en række kriterier, der skal opfyldes, herunder en undersøgelse af naturtyper for at kortlægge karakteristiske arter i området, opsætning af mål for området og en grundig planlægning af aktiviteter, der kan medvirke til at skabe de ønskede betingelser for biodiversitet.

 

”I hele Norden har vi mange gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med at fremme biodiversiteten i vores grusgrave og stenbrud. Vi besluttede derfor at samle vores erfaringer i en fælles nordisk metode, som vi kan bygge videre på, og som kan smitte positivt af på endnu flere af vores råstof-lokationer i alle fire nordiske lande”, siger Nanna Swane Lund, chefgeolog i NCC Industry, Råstoffer.

Tilbage i 2019 fik Siem Grusgrav i Rebild Kommune som den første råstoflokation i Danmark Kielo-status. Siden hen er yderligere tre grusgrave kommet til, senest Munke Bjergby Grusgrav i Sorø.

Grusgraven – en oase for strandtudsen

Arbejdet med at skabe et varieret biologisk liv i og omkring grusgraven i Sorø startede, efter at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i maj 2019 fandt ud af, at Sjællands mest sjældne padde – Strandtudsen – havde lagt æg og fået en masse haletudser i et lille vandhul i grusgraven. Men da strandtudsen havde etableret sig i et område af graven, hvor der skulle graves råstoffer, gik NCC og DN derfor sammen om at finde en løsning, som gjorde det muligt at bevare strandtudsen og dens ynglemuligheder.

Løsningen blev at flytte strandtudsen til et andet område i graven, og derfor gik et større arbejde med at skrabe ynglevandhuller i gang i starten af april 2020.
 

”En grusgrav er et optimalt sted for strandtudsen at leve, da den er helt afhængig af, at der er løse sandede og grusede materialer, som den kan søge føde på og overvintre i. Samtidig har den til sin yngel brug for lune, lavvandede vandhuller uden fisk og for meget bevoksning. Netop disse forhold kan sikres i aktive grusgrave som Munke Bjergby”, siger Nanna Swane Lund.

 

Strandtudsen har fundet sit nye ’hjem’

Strandtudsen foretrækker mindre lavvandede, varme vandhuller, som i sommerperioden endda tørrer ud. Her lægger den sine æg, så haletudserne kan få optimale muligheder for at vokse hurtigt op i solopvarmet vand uden at skulle vogte sig for rovdyr som fisk.

Det var netop sådanne vandhuller, som NCC og DN fik realiseret i april sidste år. Allerede en måned efter var der positivt nyt fra grusgraven. Strandtudserne var nemlig dukket op fra deres vinterhi og havde startet deres kraftige elskovssang i grusgraven. Bedst af alt var, at strandtudserne også havde indtaget et af de nye vandhuller, hvor de sidenhen har fortsat sin ynglen, mens råstofindvindingen kører videre i det gamle område af graven.

Sammen med DN følger NCC løbende udviklingen i området.

Se filmen og hør lyden af strandtudsen:  Sjælden tudse får nye vandhuller i Munke Bjergby Grusgrav


…..

Om strandtudsen

Strandtudsen er lille og tætbygget og har normalt en tydelig gul stribe ned langs ryggen. Den bliver op til 8 cm lang og er en såkaldt Habitatsdirektivets Bilag IV art.

Strandtudsen er kendt fra hele Danmark. Den er gået meget stærkt tilbage og er blevet sjælden i mange dele af landet. I Østdanmark kendes der p.t. kun fire lokaliteter på Sjælland. En af disse er NCC’s grusgrav i Munke Bjergby nord for Sorø.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127
NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.