Jakobsen & Blindkilde genskaber sammenhæng ved Flade Sø i Thy

Projektet skal hjælpe med at sænke kvælstofudledningen til Limfjorden med 78 ton per år. Arbejdet er i fuld gang, og ordren fra Naturstyrelsen beløber sig til 11 mio. danske kr.

I området ved Agger Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet er det naturlige vandforløb ved Flade Sø og Kastet Å ved at blive genetableret for Naturstyrelsen, så området kan få sine naturlige vandforhold i området og samtidig mindske kvælstofbelastningen af Limfjorden.

Området, der arbejdes på, dækker 640 hektar og samlet set ventes det, at kvælstofudledningen til Limfjorden mindskes med 78 ton om året. Arbejdet udføres af Jakobsen & Blindkilde, der er en del af NCC, og som er specialister i naturgenopretning og i håndtering af vand i naturen.

”Vi har fat i en af vores spidskompetencer. Nemlig arbejdet med natur og genskabelse af forhold, så naturens biodiversitet øges,” siger entrepriseleder Mads Laczko Olesen fra Jakobsen & Blindkilde.

Projektet indebærer nye ind- og udløb i det østlige dige til Kastet Å, delvis lukning af Kastet Å og lukning af det eksisterende rørudløb og de tekniske anlæg til det.

Resultat bliver, at vandet fra Hvidbjerg Å systemet ledes ind i Flade Sø, hvor kvælstofindholdet så reduceres, inden vandet løber ud i Krik Vig og ender i Limfjorden.

Flade Sø er en lavvandet sø på 485 hektar. De seneste 150 år har den været meget påvirket af menneskets arbejde med kanaler og afvanding. Oprindeligt var den en del af Krik Vig gennem Hvidbjerg Å systemet. Dengang var den sammen med Ørum og Roddenbjerg Sø på 1200 hektar.

Arbejdet er i gang og færdigt i efteråret 2022. Orden er på 11 mio. danske kr. og bogført i første kvartal 2022 under forretningsområde NCC Building Nordics.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, +4526152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.