NCC’s Jakobsen & Blindkilde skal lave yderligere forstærkning af Juvre Dige på Rømø

Efter at have færdiggjort Juvre Dige Nord skal den nordøstlige side af diget også forstærkes. Projektet fungerer som kystbeskyttelse, der minimerer risikoen for oversvømmelse forårsaget af højere vandstande.

Kystbeskyttelse er særlig vigtigt i områder som Rømø, hvor tidevandet dagligt påvirker landskabet, og storme slider på kyststrækningerne. Den nye ordre går derfor ud på yderligere at forstærke diget med klæg og sand, så mennesker og huse i nærheden beskyttes.

”Opgaven ligger lige til højrebenet. Vores medarbejdere gennem mange år har god erfaring med at lave klimaløsninger som denne, så de ved lige, hvad det drejer sig om,” siger projektleder Ole Sejbjerg fra Jakobsen & Blindkilde.

Projektet udføres i samarbejde med rådgivende ingeniører fra Fuldendt og bygherren Juvre Digelag, der også var bygherre på det tidligere projekt på diget.

”Samarbejdet kører bare rigtig godt. Det er virkelig en fornøjelse, så vi ser frem til at gå i gang med næste projekt,” siger Ole Sejbjerg.

Nyt naturprojekt til fugle og andre dyrearter

Hovedparten af de råstoffer, sand og klæg som skal bruges til at forstærke med, kommer fra udgravningen af en stor sø på ca. ni hektar ved Katastrofevej 34. Søen er en del af entreprisen og udgør et naturprojekt i sig selv. Diget ligger nemlig i et naturområde, der er vurderet til at have særlig værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. En del af projektet går derfor ud på at skabe en naturperle til gavn for især fuglelivet på Rømø.

Udover søen bliver der anlagt otte lavvandede småsøer, også kaldet bekkasinskrab, der vil tjene som bade-, drikke- og fødesøgningssteder for ynglende vadefulde, samt sandsynligvis ynglested for strandtudsen. Søen anlægges med forskellige vanddybder, hvilket skaber en lang række økologiske nicher med forskellige dyr og planter. Man håber, at mange arter vil etablere sig og yngle i området heriblandt mange trækfugle.

Ordren indeholder desuden asfaltering af bærmevejen på den nævnte digestrækning. Ordren er på 13 millioner danske kroner og bogføres i tredje kvartal 2022 under forretningsområdet NCC Infrastructure. Arbejdet udføres fra marts til august 2023.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, pressechef, tlf.: 2615 2127, e-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.