NCC sætter arbejdet i gang på ’Kalvebod Brygge Skybrudstunnel’

Straks efter nytår tog NCC første skridt i arbejdet med at etablere den skybrudstunnel, der skal anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge. Arbejdet udføres for HOFOR og Frederiksberg Forsyning.

Nu er NCC’s hold til opgaven flyttet ind på den første midlertidige hovedplads på Halmtorvet, hvor den ene af tre skakte skal etableres. De to andre etableres på Frederiksberg ved Vodroffsvej/Gl. Kongevej og i havnen ved Kalvebod Brygge 45.

Ved Halmtorvet har NCC overtaget byggepladsen fra den entreprenør, der har flyttet ledninger som forberedelse til etableringen af tunnelen. Her er sat syv skure op, hvor NCC’s byggeledelse og mandskab skal arbejde i de kommende år, ligesom bygherres byggeledelse får kontor på stedet.

De første skridt er taget
”Det første, vi skal ved Halmtorvet, er at etablere skakten, og det gør vi ved at bore sekantpæle ned, skulder ved skulder i en cirkel,” fortæller projektchef Ole Pilgaard. ” Vi bruger en meget kraftig maskine, der kan bore huller med en diameter på cirka 1 meter, godt 20 meter ned. Der bores i alt 44 huller, som fyldes med beton, og når betonen er hærdet, udgør pælene tilsammen ydervæggene i skakten. Herefter kan vi grave skakten ud – den bliver 10,2 meter i diameter.”

Siden venter en lignende opgave på Frederiksberg ved Gammel Kongevej/Vodroffsvej, og når den skakt er klar i slutningen af 2022, kommer NCC’s joint venture-partner, SMET fra Belgien, på pladsen og sænker den første boremaskine ned. De vil så bore en tunnel på to meter i diameter frem til skakten ved Halmtorvet. Det kommer til at ske hen mod slutningen af året.

Ved Kalvebod Brygge etableres en tredje skakt, og her vil en større boremaskine bore strækningen til Halmtorvet med en diameter på tre meter. Tunnelens diameter øges, efterhånden som den nærmer sig sin slutdestination, fordi skybrudsvandet fra Frederiksberg Øst suppleres med skybrudsvandet fra Vesterbro.

Spændende aktiviteter ved Kalvebod
Når tunnelen står færdig om cirka fire år, vil den kunne føre vand fra ekstreme skybrud til Kalvebod Brygge, hvor det via en kommende pumpestation kan pumpes ud i havnen. Også her er det forberedende arbejde i gang.

NCC’s funderingsenhed Hercules er gået i gang med at klargøre en platform (jack-up) som skal kunne stå fast med fire støtteben på havnens bund. Platformen skal bære den store maskine, der skal presse spuns ned i havbunden for at inddæmme et lille hjørne af havnen, hvor der skal etableres et midlertidigt arbejdsområdet på cirka 1800 m2.

Arbejdsområdet i havnen ved Kalvebod Brygge er nødvendigt for udførelsen af den tredje og sidste skakt. Denne skakt bliver den største, med en diameter på ca. 20 meter, da den skal kunne rumme en pumpestation med store pumper og anden teknik.

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (faktaboks)
Tunnelen er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan og skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Øst og Vesterbro og lede det videre ud i havnen. Den er designet til at kunne klare en pludselig regnmængde, der er så kraftig, at den statistisk set kun vil forekomme en gang hvert 100. år (en såkaldt 100-års regn). Tunnelen har kapacitet til gennemstrømning af 20 m3 vand per sekund. Der svarer til 2/3 af Gudenåens vandgennemstrømning. 

Tunnelen bliver ca. 1,4 km lang, og rørene bliver 2-3 meter i diameter og kommer til at ligge cirka 20 meter nede i undergrunden. Tunnellen forventes at være færdig i 2026, og der vil ikke være synlige spor på overfladen bortset fra en flot designet pumpestation og promenade ved Kalvebod Brygge.  Læs mere om tunnelprojektet på www.hofor.dk/kalvebodBryggeSkybrudstunnel og www.frb-forsyning.dk/KalvebodBryggeSkybrudstunnel

For yderligere information kontakt venligst:
Pressechef Carl Johan Corneliussen, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.