NCC skal renovere 236 boliger i Frederiksværk

NCC har vundet hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelse af en helhedsplan for Vores Bolig, Afdeling 883 Halsnæs, beliggende på Lathyrusvej, Vinderød Enghavevej, Rønnevej, Snerlevej og Syrenvej i Frederiksværk. Ordren er på cirka 155 mio. danske kroner eksklusive moms.

Renoveringen omfatter en tæt-lav bebyggelse i et og to plan, der består af i alt 236 boliger i varierende størrelser. Der skal blandt andet renoveres tage og facader, udskiftes vinduer og døre, samt installeres ny mekanisk udsugning i badeværelser.

”Afdeling 883 Halsnæs består af tre gamle afdelinger. Heraf er det to af de gamle afdelinger, der står for at blive renoveret. Det har været en meget lang proces indtil nu, og vi glæder os til at komme i gang med renoveringen. Det er et stort projekt, løbende over 2 år, og kræver derfor en masse logistik, samt genhusning af mange af vores beboere. Der vil igennem hele forløbet opstå en masse spørgsmål og bekymringer hos beboerne.

Thomas Bak, som er genhusningskonsulent ansat hos Vores Bolig, vil under hele processen være i tæt kontakt med beboerne og være deres tovholder og talerør”, siger Trine Feldstedt, der er formand for boligafdelingens bestyrelse.

”Samtidig forventer bestyrelsen selvfølgelig et fortsat godt og tæt samarbejde omkring planlægning og kommunikation imellem NCC, Nordic, projektledelsen fra Domea byg, driftsleder, genhusningskonsulent, byggeudvalg og afdelingsbestyrelse,” siger hun.

Renovering gennem helhedsplan

På Snerlevej skal NCC renovere en tæt-lav bebyggelse i ét plan med 100 boliger. Her skal taget skiftes og facader udkradses og omfuges. Der udføres 12 tilgængelighedsboliger med ny rumfordeling, køkken og bad. Herudover renoveres de resterende boligers badeværelser.

På Lathyrusvej skal facaderne nedrives og en ny skalmur opføres, ligesom isoleringen skal gøres tidssvarende. Vinduer og døre samt tag skiftes. 22 boliger udføres som tilgængelighedsboliger, med ny rumfordeling, køkken og bad. Beboere i de kommende tilgængelighedsboliger genhuses midlertidigt imens renoveringen står på i deres bolig.

”Det er en opgave, der taler ind i en række af vores kernekompetencer,” siger Brian Hasfeldt, der er områdedirektør i NCC Buildings renoveringsenhed. ”Renoveringsarbejdet skal nogle steder gennemføres, mens beboerne fortsat bor i deres hjem, og vi ved godt, at det er hårdt at leve i en bebyggelse, der bliver renoveret. Derfor tænker vi beboerne ind i vores løsninger, så vi generer dem mindst muligt undervejs; vi har fokus på at begrænse tung trafik i området, undgå ophobning af affald og bud på alternative bad- og toiletløsninger, mens badeværelser renoveres.”

Boligområderne blev opført i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne, og områderne renoveres nu igennem en helhedsplan, der er fremrykket af Landsbyggefonden i forbindelse med covid-19 tiltag for at 'holde gang i hjulene'.

Opgaven udføres som ét samlet projekt for både Lathyrusvej og Snerlevej i perioden medio 2023 til ultimo 2025. Ordren er på DKK 155 mio. danske kroner og bogføres i 3. kvartal 2023 under forretningsområdet NCC Building Nordics.

Helhedsplanen for 883 Halsnæs er udarbejdet af Totalrådgiver Nordic Office of Architecture i samarbejde med Rådgivende ingeniør Dines Jørgensen & Co og landskabsarkitekt Thing Brandt Landskab. Totalrådgiverteamet har bygherrens byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen. Domea.dk er byggeforretningsfører.

For yderligere information kontakt venligst:
Anita Beilin, kommunikationspartner, Tlf.: 4264 0770, E-mail: anitbe@ncc.dk

NCC’s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2022 havde NCC en omsætning på ca. 54 milliarder SEK og 12.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.