Jakobsen & Blindkilde – en del af NCC bygger kombineret kontor og innovationscenter i Brande

Innovationscenteret kommer til at bestå af kontorer, lager og et udviklings- og testcenter, hvor der skal udvikles produkter med én samlet fællesnævner - kartofler. Ordren er på ca. 60 mio. DKK.

Den NCC-ejede virksomhed Jakobsen & Blindkilde skal bygge et nyt kombineret kontor og innovationscenter i Brande for virksomheden KMC. Opgaven er en totalentreprise, og de ca. 4.000 m2 skal bygges i 3 etager samt kælder. Udover bygningen etableres et nyt større parkeringsområde på over 4500m2.

”Det er en god opgave, hvor vi kan benytte os af egenproduktion i en god del af byggeriet. Opgaven passer godt til vores kompetencer i og med, at det er en kombination af kontor, lager og innovationscenter samt sammenbygning med eksisterende byggeri,” siger Lasse Bennedsgaard, senior projektchef i Jakobsen & Blindkilde.

Det er især i kælderdelen, at egenproduktionen kommer i spil, når der skal laves kloak og beton. I forlængelse af de nye parkeringsforhold bygges der samtidig en nedkørselsrampe. Rampen, der støbes in situ, skal sikre en nem tilkørsel til lageret fra parkeringspladsen.

I stueplan i den nye kontorbygning etableres et innovationscenter, hvor KMC får optimeret deres forhold til udvikling af nye produkter til deres portefølje af kartoffelbaserede fødevarer og bindemidler. På de to øverste plan etableres nye kontorer.

”Det er en ret udfordrende og spændende opgave. Der indgår både gas, damp, trykluft m.m. i bygningen, så der er meget at holde styr på. I og med, at det er en sammenbygning af nye og eksisterende kontorer, er det vigtigt for os at fastholde en god dialog, så vi opnår den bedste proces for alle parter,” siger Lasse Bennedsgaard.

Ordren er på ca. 60 mio. DKK og bogføres under Building Nordics i 2. kvartal 2022. Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i marts 2024.

For yderligere information kontakt venligst:
Pressechef, Carl Johan Corneliussen, +45 26 15 21 27, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.