NCC´s og ZOO’s sjældne tudser er nu voksne

En ny film dokumenterer NCC’s samarbejde med Zoologisk Have København, Danmarks Naturfredningsforening og Limno Consult om at optimere forholdene for strandtudsen i grusgraven ved Munke Bjergby.

Som det britiske ikon Elton John skrålede i en Disney-film fra 1990’erne, så er livet en cirkel, og det bevæger os alle. I dette tilfælde er det dog ikke løvens liv på den afrikanske savanne, vi har fulgt, men i stedet den sjældne padde strandtudsen, der har fundet et nyt habitat i NCC’s grusgrav i Munke Bjergby nær Sorø.

Her blev den opdaget i 2020, efter den havde lagt æg og fået et kuld haletudser. Siden har NCC sammen med Zoologisk Have København, Danmarks Naturfredningsforening og Limno Consult arbejdet for at skabe perfekte levebetingelser for strandtudsen i grusgravene.

”En grusgrav er et optimalt sted for strandtudsen at leve, da den er helt afhængig af, at der er løse, sandede og grusede materialer, som den kan søge føde på og overvintre i. Samtidig har den til sin yngel brug for lune, lavvandede vandhuller uden fisk og for meget bevoksning. Netop disse forhold kan sikres i aktive grusgrave som Munke Bjergby,” siger Nanna Swane Lund, der er chefgeolog i NCC Industry, Råstoffer.

Selvom strandtudsen er beskyttet af lovgivning både nationalt og internationalt, det er en såkaldt Habitatsdirektivet Bilag IV-art, så er dens status truet på grund af mangel på egnede levesteder og især yngleområder. De er forsvundet i takt med, at yngleområderne er blevet drænet, og intensivt landbrug er blevet fremtræden i Danmark.

"Der er netop en god grund til at gøre en indsats for at bevare strandtudserne, fordi de har det rigtig skidt i Danmark. Der findes stadigvæk en del bestande langs den jyske vestkyst, men her på Sjælland er der kun en håndfuld bestande tilbage. Bestanden i det midtsjællandske er den sidste indlandsbestand, der er tilbage,” siger Peter Henriksen, der er biolog hos Limno Consult og biologisk faglig rådgiver for NCC.

Tudser i banken
Da strandtudsen blev opdaget i grusgraven, valgte NCC også at oprette en genbank hos Zoologisk Have København med et par hundrede haletudser, hvis nu ekstreme vejrforhold som tørke ville kunne ødelægge forholdene i grusgraven.

”Vi satte tudser i banken, hvis det skulle gå galt med vores projekt i Munke Bjergby,” griner Peter Henriksen.

Og nu, to-tre år senere, er mange af strandtudserne, med deres velkendte gule stribe på ryggen, blevet voksne.

”Jeg synes, det er fantastisk, at et stort firma som NCC tager ansvar for vores vigtige, truede arter og sætter ressourcer af til projekter som disse. Vi har alle et ansvar for at passe på vores danske natur og alt det liv, der findes i den, så mange kunne lære af NCC’s indsats. Vi er meget glade for samarbejdet, som består i, at ZOO opbevarer strandtudser fra de områder ved Munke Bjergby, hvor NCC graver grus ud. Vi har fået dem overleveret som små haletudser gennem de seneste år, og de første, vi fik i 2021, er nu kønsmodne og kan faktisk yngle i ZOO til foråret, hvilket vil sige, at deres yngel kan sættes ud i de erstatningsvandhuller, NCC har etableret, og som tudserne ser ud til at trives rigtig godt i,” siger Lene Vestergren Rasmussen, der er dyrepasser i Zoologisk Have København.

"Personligt og professionelt har det været en spændende udfordring. Det er jo ikke hver dag, man får lov til at arbejde med strandtudser, som er så fåtallige efterhånden. Det er en meget stor tilfredsstillelse at kunne se, det har virket, det vi har lavet,” siger Peter Henriksen.

For NCC-medarbejderne, der til daglig graver i gruset, har det også bidraget til arbejdsglæden at leve side om side med Danmarks mindste tudse.

"Det er en oplevelse i sig selv at være så tæt på naturen, og alle synes, det er et spændende afbræk i hverdagen at være med til at pleje naturen. Vi ser tit, uden for normal arbejdstid, at mange er nede og kigge og følge med i hele projektet, for det er spændende for hele lokalområdet, og noget der gør, at vi alle kan være med til at bidrage til både miljø og natur,” siger Gert Knudsen, som er driftsleder i NCC Industry, Råstoffer.

Strandtudsens ’Circle of Life’ og NCC’s samarbejde med Zoologisk Have København er blevet dokumenteret over flere år. Det er der kommet denne film ud af. Link til filmen:

https://we.tl/t-DzisISDuaG

Om strandtudsen

Strandtudsen er lille og tætbygget og har normalt en tydelig gul stribe ned langs ryggen. Den bliver op til 8 cm lang og er en såkaldt Habitatsdirektivets Bilag IV-art.

Strandtudsen er kendt fra hele Danmark. Artens antal er dog blevet færre og færre og er blevet sjælden i mange dele af landet. På Sjælland kendes der lige nu kun fire lokaliteter. En af disse er NCC’s grusgrav i Munke Bjergby nord for Sorø.

Alle fotos er til fri redaktionel brug

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2022 havde NCC en omsætning på ca. 54 milliarder SEK og 12.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.