NCC har indgået kontrakt om installationsentreprisen på Nyt Hospital Nordsjælland

NCC og Region Hovedstadens Center for Ejendomme har indgået kontrakt på installationsentreprisen, der er en del af tredje fase af byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Kontrakten er på 1,15 mia. danske kr.

Nu er byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland kommet så langt, at der for alvor kan tages fat på alle de installationer, der skal få hospitalet til at fungere i hverdagen for både patienter, pårørende og hele personalet.

Entreprisen udføres i samarbejde med Wicotec Kirkebjerg, der som underentreprenør til NCC skal udføre og levere hovedparten af de tekniske installationer til det kommende hospital.

”Vi har i over tre år haft et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores bygherre, Region Hovedstaden, og ser nu frem til at tage fat på alle de installationer, der er nødvendige i et så teknisk og krævende byggeri som et hospital er. Samtidig glæder vi os over, at vi kan byde yderligere kompetente medarbejdere og samarbejdspartnere velkommen i det helt unikke samarbejdsklima, vi har på projektet,” siger Lars Scheibel, direktør i NCC Building Danmark.

Kontrakten omfatter blandt andet:

  • VVS, som dækker over koldt og varmt brugsvand, omvendt osmose vand til teknisk udstyr og laboratorier, varme og køling til rum og udstyr, sanitet og armaturer, afløb, køle- og varmeanlæg, gasarter til klinisk brug herunder ilt samt sprinkleranlæg.
  • Ventilation, som dækker over komfortventilation i sengestuer, kontorer, auditorier og andre opholdsområder, procesventilation i laboratorier og ved teknisk udstyr, samt operationsstue-, og renrumsventilation med særlige krav.
  • El, som dækker over al strømforsyning herunder højspændingsanlæg, nødstrømsanlæg, tavleanlæg, al kabling, belysningsarmaturer og kommunikationsanlæg.

Ordren er på 1,15 mia. danske kr. og bogføres under Building Nordics i første kvartal 2023. Arbejdet forløber fra Q1 2023 og forventes afsluttet i slutningen af 2025.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2022 havde NCC en omsætning på ca. 54 milliarder SEK og 12.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.