Så er NCC i gang på Porshøj i Herning

NCC’s renoveringsfolk er nu i gang med at etablere byggepladsen, inden de tager fat på renoveringen af selve de 441 boliger. Arbejdet kommer til at løbe frem til juni 2027.

Nu er arbejdet i gang med at gøre boligerne i de 21 blokke fra 1960’erne på Porshøj midt i Herning til tip-top moderne boliger. I første omgang er NCC gået i gang med etablering af byggepladsen og forberedende kloakeringsarbejder forud for saneringsarbejdet, der sættes i gang i første halvdel af november.

”Det er en rigtig stor renoveringsopgave, som vi har set frem til. Der bliver selvfølgelig en del støj og arbejdskørsel med håndværkere ind og ud af bygningerne, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at arbejdet forløber, så beboerne i området generes mindst muligt. Der er ingen tvivl om, at beboerne i sidste ende får nogle lækre, moderne boliger,” siger Henrik Valeur Dalsgaard, der er projektchef i Renovering Vest under Building Nordics.

FællesBo, som renoveringen udføres for, sørger for genhusning. Arbejdet udføres på fire blokke ad gangen, og fordeles over seks etaper.

Målet med renoveringen er at skabe nogle lyse, moderne og energivenlige boliger for områdets beboere og komme eksisterende kuldebroer og fugtproblemer til livs.  Beboerne får blandt andet nye og større badeværelser og nye køkkener ligesom alle synlige overflader fornyes. Alle tekniske installationer udskiftes, og der etableres balanceret ventilation med varmegenvinding i alle boliger. Det bliver med andre ord som at komme tilbage til en helt ny lejlighed, når renoveringen er gennemført, og de atter får deres nøgler i hånden.

I 10 af blokkene etableres der elevator, og alle boliger i disse blokke bliver indrettet som tilgængelighedsboliger jf. Almenboligloven. Udvendigt får alle blokkene nyt tag og vinduer, nye indgangspartier samt nye og større altaner. 

Udearealerne fornyes, så de bliver bragt i bedre harmoni med bygningerne og kan danne ramme om aktiviteter for områdets beboere i alle aldre og året rundt. Dermed vil arealerne være med til at fremme social aktivitet og fællesskab for beboerne og til at skabe et trygt og skønt boligområde

Arbejdet udføres for FællesBo i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter, Kuben Management og D.A.I. A/S ingeniører og forventes afsluttet i juni 2027.

Alle fotos er til fri redaktionel brug

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCCs Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2022 havde NCC en omsætning på ca. 54 milliarder SEK og 12.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.