NCC afleverer første store etape på Nyt Hospital Nordsjælland

I 2019 fik NCC den første kontrakt i hånden på det enorme byggeprojekt i Hillerød. Siden da er flere kontrakter kommet til – og nu er hospitalsprojektet nået frem til den første store aflevering.

Det er anlægs- og råhusarbejderne samt dele af lukningsarbejderne, der nu er nået så langt, at de afleveres til bygherren, Region Hovedstaden. Værdien af arbejderne, der afleveres, svarer til knap halvdelen af det samlede projekt.

”Nyt Hospital Nordsjælland er et stort, komplekst og spændende byggeprojekt, hvor vi på alle måder kan udnytte bredden i vores faglige bagland, og hvor alle vores byggekompetencer fra fundering over anlæg til byggeri bliver bragt i spil,” siger Lars Scheibel, som er direktør i NCC Building Nordics’ byggeenhed i Østdanmark. ”For os som hovedentreprenør er det meget tilfredsstillende at opleve, hvad vi kan levere såvel internt i NCC som eksternt igennem et tæt samarbejde med vores bygherre og øvrige samarbejdspartnere.”

Nyt Hospital Nordsjælland er et stort og kompliceret byggeri, hvor det er afgørende for fremdrift og succes, at bygherre og entreprenør fungerer godt sammen. Derfor har der været fokus på at skabe og vedligeholde et åbent, tillidsfuldt og løsningsorienteret samarbejde. Parterne har undervejs skiftet fra en faseinddelt planlægning til en samkøring og et helhedshensyn faserne imellem, i øvrigt med god støtte i et stærkt datadrevet digitalt univers. 

”Afleveringen markerer en stor milepæl for Nyt Hospital Nordsjælland, hvor vi sammen har formået at bygge et stort og kompliceret råhus. Det er lykkedes i et godt samarbejde med vores entreprenør. Vi har fokus på løbende at sikre og udvikle det gode samarbejde, som er afgørende for, at vi lykkes med at færdiggøre en så stor og avanceret bygning, som et nyt hospital er, siger Sune From, der er projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland, som er en del af Center for Ejendomme i Region Hovedstaden.

Arbejdet blev sat i gang i december 2019. Siden er der udført en betydelig funderingsopgave med nedramning af ca. 55 km betonpæle, udstøbning af beton, opsætning af vægelementer i filigran og etageadskillelser med huldæk.

Anlægsarbejderne omfatter større jord- og ledningsarbejder, vej- og stianlæg, pumpesystemer og tørholdelsesaktiviteter, hvor hospitalet er opført. Der er enkelte udskudte arbejder med færdige asfaltbelægninger og vejindretninger, som først kan udføres i forbindelse med den samlede færdiggørelse af hospitalet.

Vedrørende lukningsarbejderne afleveres metaltage og en stor del af facadearbejderne, hvor en væsentlig del af beklædningen skal bygges i træmateriale. I alt skal der udføres 53.800 kvm facadearbejde på bygningen.

Næste skridt handler om de resterende Lukningsentrepriser, Kompletteringsarbejder, Mekaniske og Elektriske installationer samt Landskabsarbejder og Serviceby. Undervejs skal der håndteres og installeres et antal bygherreleverancer samt afsættes tid til test og indkøring af installationer

Om Nyt Hospital Nordsjælland

NCC opfører nyt akuthospital for Region Hovedstaden. Byggeriet i Hillerød rummer ca. 123.000 m2 fordelt på fem etager og med en unik og spændende arkitektur, som de schweiziske arkitekter fra Herzog & de Meuron har tegnet sammen med Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Nordsjællands nye akuthospital kommer til at bestå af en fireetagers (fem etager med kælder) bygning, der set ovenfra ligner en firkløver.

Hospitalet skal indeholde 570 sengestuer, akutmodtagelse og intensivafdeling, samt ambulatorier, operationsrum, billeddiagnostisk, kvinde-barn-funktioner, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi, øre-næse-hals-sygdomme og audiologifunktioner og meget mere.

For yderligere information kontakt venligst:
Anita Søe Beilin, kommunikationspartner, Tlf.: 4264 0770, E-mail: anitbe@ncc.dk

NCC’s pressetelefon +45 4170 4909 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2023 havde NCC en omsætning på ca. 57 milliarder SEK og 12.200 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.