NCC afleverer sidste beboerblok i renoveringsprojekt på Højbjerg Vænge

NCC har netop planmæssigt afleveret den sidste af de i alt 11 beboerblokke i Højbjerg Vænge i Herlev, som de har renoverer for Boligselskabet HAB. Renoveringen begyndte i sommeren 2021 og omfatter 210 boliger.

De sidste beboere kan nu flytte ind i deres nyrenoverede boliger. Alle blokke er blevet energioptimeret og fremtidssikret, og beboerne kan glæde sig over nye badeværelser, køkkener og altaner. Også lejlighedernes ydre har fået et løft med nye facader, murværk, nyt tag og nye vinduer.

”Vi er rigtig glade for, at renoveringen er gennemført, og at de sidste beboere nu kan flytte ind i deres nye skønne lejligheder. Beboerne i området har levet med renoveringsarbejde længe nu. Dette er jo anden af tre etaper af det totale renoveringsprojekt. Nu vil der være roligt en tid, før vi kan sætte gang i tredje og sidste etape,” siger Steen Ejsing, Byggechef i DAB.

Der er blevet etableret tre tilgængelighedsopgange med elevatorer, og alle opgange har fået installeret nye decentrale ventilationsanlæg.

Projektchef i NCC’s renoveringsenhed Michael Albrechtsen fortæller, at holdet i starten af renoveringen stødte på nogle udfordringer, da det viste sig, at der var behov for en noget mere omfattende sanering af tagene end forventet, men den udfordring blev løst gennem planlægning og godt samarbejde med bygherre og rådgiver.

”Når man begynder en totalrenovering, finder man næsten altid noget, man ikke kendte til på forhånd, og derfor er det dejligt, at vi fik løst det i prøveblokken. Vi tog en masse god læring med fra den første blok, som har kunne tage med os og bruge i arbejdet med de næste blokke sådan, at vi har kunne skabe et rigtig godt flow i processen,” fortæller Michael Albrechtsen.

Med en god rytme i den løbende aflevering har beboerne kunne flytte hjem i deres ”nye” lejligheder, efterhånden som opgangene bliver færdige.

Hatten af for beboerne
Selvom beboerne har været genhuset, mens deres hjem er blevet renoveret, har de øvrige blokke været beboet, så byggeteamet har været opmærksom på at tage hensyn til beboerne.

”Det er selvfølgelig besværligt at bo i et område, hvor der er byggearbejder, men der er en rigtigt god stemning herude, og beboerne har taget det så pænt – også når vi i perioder har udført støjende arbejde fra klokken 7 om morgenen,” fortæller Christina Christoffersen, entrepriseleder i NCC’s renoveringsenhed. ”Jeg tager hatten af for deres reaktion. De har en super god beboerkoordinator i driften herude, som vi har haft et godt samarbejde med; det er virkelig guld værd.”

Udearealerne skal anlægges
Undervejs er renoveringsarbejdet især blevet udfordret af vejret. Både efteråret 2023 og den efterfølgende vinter har vejret drillet, og forårets store regnmængder har gjort arbejdet med udeområderne vanskeligt, fordi der har været så vådt og mudret, at det ikke har været muligt at køre med tunge maskiner på området.

Nu hvor de sidste lejligheder er afleveret, vil fokus blive rettet på udeområderne. Der skal nedgraves molokker til affaldssortering, lægges fliser, plantes hæk, sås græs og anlægges bede på det store område.

Der skal også etableres nye private haver til de 70 stuelejligheder, hvor der både skal lægges fliser og sås græs. Udeområderne forventes at stå færdige ved årets udgang.

Helhedsplanen i Højbjerg Vænge er et fint eksempel på, hvordan en arkitektonisk og energimæssig fremtidssikring kan udføres på gamle boligafdelinger med respekt for bygningernes oprindelige udtryk.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC’s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2023 havde NCC en omsætning på ca. 57 milliarder SEK og 12.200 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.