NCC sætter redekasser op til den sjældne Stor Hornugle

I St. Endelt Grusgrav i Sæby i Nordjylland er NCC ved at skabe en oase for biodiversitet og beskyttelse af en af naturens mest majestætiske skabninger.

Med et imponerende vingefang på op til 180 centimeter, en højde på omkring 70 centimeter og en vægt på 2-4 kilo, er den sjældne Stor Hornugle Europas største ugle. På trods af dens størrelse og sjældenhed er NCC i fuld gang med at sikre dens overlevelse ved at opsætte specielt designede kæmpe redekasser i sine grusgrave.  

De første to redekasser er netop blevet sat op i den grusgrav, som NCC ejer i Sæby. Her ser virksomheden nemlig en mulighed for at skabe optimale forhold for yngleprocessen hos den sjældne fugl.

”Det er en udbredt misforståelse, at grusgrave er øde områder uden liv. Tværtimod er det et miljømål for os i NCC at fremme biologisk mangfoldighed i disse områder, både under udvindingen af råstoffer, og når vi genopretter områderne og leverer dem tilbage til naturen,” siger Søren Evald Jensen, direktør for NCC’s danske råstofdivision.

Han fortæller, at Stor Hornugle har en forkærlighed for grusgrave og er tiltrukket af det åbne areal, som grusgravene byder på, og som passer godt til dens brede vingefang. Derfor prøver NCC nu at sætte redekasser op i nogle af de graveområder, hvor virksomheden ser et potentiale i at tiltrække arten.

Flere redekasser klar til opsætning
Redekasserne er nøje udformet efter retningslinjer fra den anerkendte ugleekspert Klaus Dichmann. Opsætningen af kasserne i NCC's grusgrav i Sæby er blevet udført af Skovbo Træfældning, som har forberedt området ved at fjerne grene og sikre, at uglen nemt kan få adgang til redekasserne med dens brede vingefang.

Kasserne er forsynet med hampestrøelse og kvas. Tanken med at sætte to kasser op er ikke, at der kommer to ynglepar, men at der er noget at vælge i mellem. Den ene vender mod vest og den anden mod nord.

I løbet af året vil NCC installere yderligere to redekasser i en af virksomhedens andre grusgrave, når den rette placering er fundet for at tiltrække uglen. Derudover er der otte mindre redekasser klar til opsætning i flere af NCC's øvrige grusgrave, når den sjældne Vendehals migrerer gennem Danmark for at yngle i løbet af foråret.

"Nogle personer ser måske grusgrave som skampletter i landskabet. Men ud over at være afgørende for opførelsen af bygninger og anlæggelse af infrastrukturprojekter, kan disse områders næringsfattige naturmiljø faktisk give optimale betingelser for at fremme biodiversiteten.

Det omfattende arbejde, vi lægger i disse projekter, bidrager til at skabe oaser for truede dyr og planter, som ellers ville have svært ved at finde passende levevilkår andre steder,” fortæller Søren Evald Jensen.

Der forventes ikke ynglende Stor Hornugle i kasserne i år, men nu er de klar, så fuglene i området kan vænne sig til dem og måske tage dem i brug til næste års ynglesæson.

Naturen i grusgraven: https://www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/biodiversitet/

FAKTA OM STOR HORNUGLEStor hornugle er en af verdens største ugler og den i særklasse største i Danmark.Den har et vingefang på op imod 180 centimeter, en højde på omkring 70 centimeter og en vægt på 2-4 kilo.Stor hornugle er ofte knyttet til grusgrave eller kalkgrave, hvor den laver rede i et hul eller en fordybning på stejle skrænter.Den kan også bygge rede og lægge æg direkte på en skovbund eller overtage reder bygget af ravne, rovfugle eller fiskehejrer.Engang levede stor hornugle i hele Danmark. Men i 1800-tallet blev den udryddet.Stor hornugle er genindvandret fra Nordtyskland og har de seneste cirka tre årtier spredt sig nordpå i hovedlandet.Det er dog stort set kun syd for Limfjorden, at stor hornugle i dag yngler i Danmark.Ynglebestanden skønnes at tælle op imod 140 par.Kilde: DOF, Dansk Ornitologisk Forening
Link: Danmarks Fugle - Stor Hornugle (dofbasen.dk)

Alle billeder er til fri redaktionel brug

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC’s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter bygge- og infrastrukturprojekter, asfalt og råstofudvinding samt udvikling af erhvervsejendomme. I 2023 havde NCC en omsætning på ca. 57 milliarder SEK og 12.200 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.