Ny asfalt reducerer trafikstøj og CO2-udledning

Regeringen afsætter midler til miljøvenlige asfaltbelægninger, der både sparer på udgifterne til brændstof, reducerer CO2-udledningen og nedsætter trafikstøjen fra vejene. NCC er en af drivkræfterne bag konceptet og udlægger i disse dage den nyudviklede asfalt på den endelige demonstrationsstrækning på Sydlolland.

Regeringen og parterne bag PSO-aftalen, der består af VLAK-regeringen, S, DF, R og SF har besluttet at sætte 3,7 mio. kroner af i 2017-2018 til af en ny type asfaltbelægning, der vil spare trafikanterne og miljøet 1,3 mio. liter brændstof om året, hvis alle statsveje asfalteres med den nye type. Samtidig tager den nye type belægning hensyn til omgivelserne, da den har en støjreducerende effekt og dermed begrænser trafikstøj, der kan være til stor gene for bolig- og naturområder.

Gennem flere forsøg på adskillige vejstrækninger, laboratorieundersøgelser af bindemidler og test af stenmaterialer er NCC i samarbejde med Vejdirektoratet nu klar til at lægge den nye type asfalt på motorvejen ved Holeby på Sydlolland. Strækningen skal fungere som et demonstrationsprojekt for den miljøvenlige asfalt og samtidig bevise, at asfalten er lige så nem at udlægge og har samme holdbarhed som nuværende asfalt. Tilsvarende skal den nye type asfalt lægges ud på 50 kilometer af statsvejnettet i løbet af 2018.

”I NCC glæder vi os over, at regeringen har bevilliget midler fra den grønne klimapulje til projektet. Vi ser initiativet som en samfundsmæssig overskudsforretning, da gevinsterne i form af lavere brændstofforbrug, lavere CO2-udslip og mindre støj på vejene vil komme os alle sammen til gode – branchen, de danske trafikanter og ikke mindst klimaet”, siger Kim Krøis, adm. direktør i NCC Industry, Asfalt.

Asfalt med lav rullemodstand
Det samlede forskningsprojekt startede tilbage i 2008. Under navnet COOEE (CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modelling of pavements) deltog parterne Roskilde Universitet, Vejdirektoratet, DTU og NCC i projektet. Formålet var at opnå en samfundsmæssig gevinst ved at udskifte eksisterende asfaltbelægninger med energibesparende belægninger. Efter en lang række beregninger, laboratorieanalyser, udvikling af nye asfaltrecepter og praktiske test viste projektet, at det er muligt at producere og udlægge asfalt, som reducerer rullemodstanden i forhold til det gennemsnitlige danske statsvejnet, og som effektivt reducerer CO2-udledningen.

”Resultaterne taler sit klare sprog. Man kører længere på literen, når rullemodstanden på vejen er mindre. På den måde sparer trafikanterne penge, og miljøet bliver udsat for mindre CO2-udledning. Det giver derfor god mening at udskifte gammel asfalt til en belægning med lav rullemodstand. Opskriften er en asfaltbelægning, som er opbygget af en grovru struktur, et solidt bindemiddel og en stærk mørtel, der sikrer vejen en lang levetid”, siger Bjarne Bo Lund-Jensen, Produktchef i NCC Industry, Asfalt.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Bjarne Bo Lund-Jensen, Produktchef i NCC Industry, Asfalt, telefon +45 27 88 21 40
Trine Leth, Kommunikationschef i NCC Danmark, telefon +45 23 23 19 65

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.