NCC ruster sig til fremtidig vækst

Ny organisation og krav om specialisering skal sikre NCC et endnu tættere forhold til sine kunder. Det sker som led i en ambitiøs vækststrategi.

Byggebranchen bliver i stigende grad mere kompleks og kravet til specialisering tager til. Det mærker de hos NCC Danmarks byggedivision, og ændrer derfor organisationen. Organisationens egenproduktion sammenlægges med styringsenhederne i henholdsvis Vest- og Østdanmark, og bæredygtighed rykker tættere på produktionen.

”Vi har et mål om at være den rådgivende entreprenør. For vores kunder indebærer det, at projekterne prissættes rigtigt, fordi vi kan bringe de rette, bygbare løsninger i spil i de tidligste faser af et byggeprojekt. Det er der i stigende grad brug for, fordi markedet ændrer karakter,” siger Palle Bjerre Rasmussen, landechef i NCC Danmark.

Løsningen er tidlig involvering
Tendensen er, at markedet bevæger sig mod flere, meget store projekter. Det betyder større kompleksitet, og i det hele taget ses en stigende grad af eksempelvis installationstungt og bæredygtigt byggeri, der kræver nye og specialiserede kompetencer. Samtidig er kravene til byggehastigheden skærpet.

”De nye krav betyder, at vi som branche skal arbejde på en ny måde. Vi oplever at stadig flere bygherrer ønsker at involvere os tidligt i processen, fordi vi derved kan bringe hele vores værdikæde i spil i rette tid. Det giver os langt bedre mulighed for at sikre en projektering, planlægning og eksekvering af byggeprojekter, der skaber størst mulig værdi for både vores offentlige og private kunder, siger Palle Bjerre Rasmussen.

Synergi og mere fleksibilitet
Et af formålene med reorganiseringen i NCC er da også at gøre sig endnu mere attraktiv over for sine kunder:

”Grundlæggende ønsker vi at styrke vores kundetilbud, og det kræver, vi bliver endnu bedre til det, vi i forvejen er gode til. Vores medarbejdere får mulighed for atl styrke deres ekspertise inden for deres ansvarsområder og de segmenter, vi henvender os til,” siger Palle Bjerre Rasmussen. Han mener også, at NCC med den nye organisation opnår mere fleksibilitet. 

”I modsætning til tidligere kan vi med den nye organisation bedre udnytte den synergi, der er på tværs af styringsenhederne og vores egenproduktion. Vi kan bedre allokere vores specialiserede ressourcer til de projekter, hvor der er behov for dem, så vi får dem løst bedst muligt,” udtaler Palle Bjerre Rasmussen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 91 37 39 44

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.