NCC og Envidan går nu i gang med optimering af Renseanlæg Damhusåen

Skurbyen er etableret, og spaden er stukket i jorden, så nu kan holdet fra Envidan og NCC’s anlægsenhed for alvor sætte gang i arbejdet med at udvide kapaciteten

I sidste uge var der første spadestik på BIOFOS’ Udbygningsplan, der omfatter udbygning af Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen. Udbygningsplanen rummer flere udvidelsesprojekter. Et af de største er Vandlinjen, der skal foregå på Renseanlæg Damhusåen.

På Renseanlæg Damhusåen skal anlægget overholde fremtidige udlederkrav, hvor især den hydrauliske kapacitet skal øges på den biologiske del af renseanlægget for at imødekomme befolknings- og erhvervsudviklingen i oplandet.

”Det er en ambitiøs, men også kompleks plan vi har lagt for udbygningen af Renseanlæg Damhusåen. For vi skal både bygge om og rense spildevand på samme tid. Det stiller store krav til planlægning og styring,” siger BIOFOS’ direktør John Buur Christiansen i sin tale til alle de fremmødte medarbejdere, myndigheder og samarbejdspartnere.

Projekt Vandlinjen går ud på, at der skal kunne ledes en større vandmængde gennem anlægget – kapaciteten skal øges. Projektet løftes af konsortiet VEK (Vandlinjens Entreprise Konsortie), som består af NCC Danmark A/S og Envidan A/S, der som lige partnere skal løfte opgaven.

For at øge renseanlæggets kapacitet i Projekt Vandlinjen bliver udnyttelsen af eksisterende anlæg også optimeret. I projekt Vandlinjen bygges blandt andet et nyt fordelerbygværk, og der anlægges fire nye efterklaringstanke – et komplekst projekt, der skal gennemføres, mens det eksisterende anlæg holdes i drift gennem hele processen.

”Vi har glædet os til at gå i gang med den her spændende og komplekse opgave,” siger områdedirektør i NCC, Bjarki Finnbogason. ”Sammen med Envidan bringer vi vores fælles kompetencer og erfaring i spil for at tilbyde en gennemtænkt løsning.”

Tiltagene vil gøre Renseanlæg Damhusåen i stand til at håndtere langt større mængder spildevand. Anlægget vil gå fra at kunne behandle 10.000 m3 spildevand i timen til 15.000 m3 i timen og kortvarigt 17.000m³ i timen. Det betyder samtidig, at risikoen for bypass (udledning af spildevand, som kun har været igennem den mekaniske renseproces) minimeres betydeligt.

”I Envidan er vores rolle i projektet at varetage hele proces- og hydraulikdesignet samt maskin- og elentreprisen. I forbindelse med optimeringen af renseanlægget, vil vi trække på viden fra de udbygningsprojekter, vi allerede er involveret i på Renseanlæg Damhusåen,” siger forretningsdirektør i Envidan, Søren Bruun Hansen.

Samarbejdet mellem Envidan A/S og NCC Danmark A/S tager sit afsæt i tidligere konsortier, bl.a. ifm. opførelsen af Dannemare Renseanlæg og Mariager Fjord Renseanlæg, og parterne er i øjeblikket i gang med en større totalentreprise på et nyt renseanlæg i Assens.

De to konsortieparter suppleres af SWECO som underrådgiver for NCC på konstruktioner, geoteknik og miljø foruden NCC-selskabet Hercules på spuns og grundvandssænkning.

Vandlinjen forventes klar i slutningen af 2024, mens hele Biofos’ udbygningsplan forventes gennemført i 2027.

For yderligere information kontakt venligst:
Pressechef Carl Johan Corneliussen, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.