NCC Industry A/S sælger sine danske recycling aktiviteter til RGS Nordic

NCC Industry i Danmark sælger forretningsområdet Recycling for at fokusere på forretningens kerneområder.

NCC Industry A/S består efter salget af forretningsområderne Asfalt, Råstoffer og Hercules Fundering, som fortsat vil arbejde aktivt med at reducere branchens miljømæssige fodaftryk og gå forrest med udviklingen af miljøvenlige løsninger - herunder et fortsat fokus på genbrugsmaterialer i produktionen af ny asfalt.

Virksomhedsoverdragelsen finder sted den 1. april 2019, hvor RGS Nordic overtager NCC Industry’s aktiviteter på Energivej i Odense samt jordmodtagelsespladsen på Lindø ved Munkebo på Fyn. Dertil overtager RGS Nordic fire medarbejdere, som har stået for modtagelse, behandling og genbrug af affald i NCC.

”Salget indebærer, at vi fremover kan arbejde mere fokuseret på at styrke vores tre kerneområder i NCC Industry i Danmark – Vores råstofindvinding, vores asfaltproduktion- og udlægning samt vores funderingsarbejde. Vi er meget tilfredse med salget og glæder os over at kunne overdrage Recycling til en professionel spiller på markedet. Vi har haft en god dialog med RGS Nordic igennem hele forløbet, og det er nu lykkes at få en aftale på plads”, siger Michael Hansen, adm. direktør i NCC Industry A/S.

Specialister i at rense og genbruge Jordens ressourcer
Det danskejede RGS Nordic er specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Virksomheden beskæftiger cirka 250 medarbejdere og driver mere end 35 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark, Sverige og Norge.

”Vi ser frem til at overtage NCC Recycling’s aktiviteter, som passer godt ind i vores forretningsmodel, vores bæredygtige profil og vores ønske om at være ledende aktør i Norden inden for rensning og genbrug af jordens ressourcer. Med opkøbet ønsker vi også at styrke vores tilstedeværelse på Fyn, som er et vigtigt marked for os”, siger Henrik Grand Petersen, CEO i RGS Nordic.

RGS Nordic har mange års erfaring med at arbejde den cirkulære tankegang ind i industrien. Virksomheden modtager mere end 2,5 mio. tons jord og affald på deres anlæg hvert år og behandler en tredjedel af alt affald fra bygge- og anlægsprojekter i Danmark.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Pernille Kjøller, Kommunikationspartner i NCC Industry, telefon +45 41 37 85 62
Anne Marie Ploug, Direktionssekretær i RGS Nordic, telefon + 45 28 48 12 19

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.