NCC sætter tal på råstofprodukters miljøpåvirkning

EPD’er (miljøvaredeklarationer) vinder frem i bygge- og anlægsbranchen. NCC udgiver nu produktspecifikke EPD’er fra yderligere to grusgrave i landet og er derfor tættere på målet om at miljødeklarere alle produkter fra samtlige af virksomhedens graveområder.

Som de første i den danske råstofbranche realiserede NCC for et år siden de første produktspecifikke EPD’er på sand-, grus-, og stenmaterialer. De første deklarationer blev udgivet fra søpladsen i Avedøre, og siden hen har det omfattende arbejde bredt sig til i alt fire af virksomhedens råstoflokationer. Senest i Nyrand Grusgrav på Vestsjælland og Sellebjerg Grusgrav på Sydfyn.

En EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer et produkts miljømæssige egenskaber og er en standardiseret metode til at kortlægge informationer om et produkts energi- og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning gennem alle dets livsfaser.

”Der ligger et stort stykke arbejde bag hver eneste EPD, da alle produkter bliver behandlet enkeltvist. Det er derfor stort, at vi nu er klar til at udgive produktspecifikke EPD’er fra yderligere to af vores pladser”, siger Tonny Bruun, Produktingeniør i NCC Industry, Råstoffer.

Han fortæller, at der er rift om de miljødeklarerede råstoffer. Særligt betonindustrien viser interesse for EPD’erne, da virksomhederne har brug for, at de materialer, de anvender i deres egen fremstilling af produkter til byggebranchen, er miljødeklarerede. Det skyldes blandt andet, at flere og flere bygninger bliver certificeret efter DGNB standarden, som bruger EPD’er i beregningen af en bygnings samlede miljøbelastning. Producenter af betonelementer er derfor afhængige af at kende hele historien om de materialer, der indgår i deres elementer.

En god anledning til at kigge indad
Hos NCC tjener arbejdet med EPD’er dog også andre formål end at opfylde kundernes stigende behov. For selve arbejdet med at udvikle EPD’er er med til at anskueliggøre virksomhedens egne processer og kan derfor være en god anledning til at kigge indad, når det kommer til virksomhedens eget klimaaftryk.

”Der ligger bestemt også en værdi i det for os. Når vi udarbejder en EPD, tager livscyklusanalysen nemlig udgangspunkt i den specifikke forretningsaktivitet, og på den måde kan vi analysere præcis, hvilke processer og trin i produktionen, der belaster omgivelserne mest. Analysen giver os altså et ret nuanceret billede af, hvor vi kan optimere vores egne processer i produktionen, og hvordan vi selv kan bidrage til at minimere vores belastning på miljøet”, siger Tonny Bruun.

I Nyrand Grusgrav har arbejdet med EPD’er blandt andet givet anledning til at kigge på, hvordan NCC kan optimere brugen af maskiner på pladsen.

”Nyrand Grusgrav er en af vores største graveområder, og vi kan se på analysen, at vi har en del kørsel med gummiged. Det er derfor oplagt at se på, hvordan vi kan nedbringe både kørsel og tomgangstider”, siger Tonny Bruun og fortsætter:

”Vi bliver hele tiden klogere, og arbejdet med EPD’er gør os i stand til at træffe beslutninger baseret på fakta. Det har været en spændende men omfattende proces at nå hertil. Der er et stykke vej endnu, men målet er, at vi skal kunne udgive EPD’er på alle vores produkter fra samtlige grusgrave og søpladser i hele NCC.”

NCC har selv udviklet processen, som gør dem i stand til at kunne udarbejde EPD’er på deres produkter. Metoden er certificeret af Bureau Veritas, som hvert år foretager en årlig revision af den systematik, som NCC anvender til at indsamle og bearbejde data.

Informationerne i de enkelte EPD’er følger de gældende standarder og er bl.a. baseret på oplysninger fra leverandører, som skaber sporbarhed i hele kæden. Beregningerne tager udgangspunkt i alt lige fra maskinerne og skibenes dieselforbrug til el, transporter, og hvordan jord- og vandmiljø påvirkes under produktionen.

 


NCC’s EPD’er er offentliggjort på https://environdec.com/

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.