Klimasikret p-areal til Polytechs nye domicil i Bramming

NCC anlægger klimasikret parkeringsareal ved Polytechs nye hovedsæde i Bramming. Den klimasikrede p-plads kommer nærmest til at opsuge vandet, når det regner og vil forhindre oversvømmelser ved skybrud. Samtidig leverer den vand til jordvarmeanlægget.

PermaVej-løsningen, der anvendes til lokal afledning af regnvand på pladser, villaveje og veje i tætte byer, integrerer klimasikring i den samlede anlægsopgave. Helt konkret skal NCC levere 2700 tons drænende bærelag samt producere og udlægge 4300 m2 permeabel asfalt på det nye parkeringsareal, der kommer til at ligge ved Polytechs nye hovedkvarter i Bramming. NCC udfører opgaven for Vestermark A/S.

“Vi er stolte af at medvirke til et projekt, hvor bygherre og rådgiver kan se en synergieffekt i at benytte en kreativ løsning til at håndtere de øgede mængder regnvand. Det har ikke tidligere været en løsning, som er anvendt i denne størrelsesorden, og netop derfor glæder vi os ekstra meget til at se det færdige resultat, som, vi er sikre på, vil leve op til visionen bag,” siger Andreas Vestermark, medejer af Vestermark A/S, anlægsgartner og entreprenør.

Altid fri for vand
Løsningen bygger på NCC’s koncept for klimaveje – NCC PermaVej®. Den består først og fremmest af en permeabel asfaltbelægning, som er en åben asfalt, hvor regnvandet nemt kan trænge igennem.

Under belægningen ligger det særlige bærelag – NCC Drænstabil® – der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en faskine. På den måde bliver vandet drænet langsomt ud i jorden eller videre til kloaknettet med forsinkelse, så kloaknettet ikke overbelastes. Det betyder, at vejen eller pladsen altid er fri for vand – selv under skybrud, hvor der kan falde 15 mm nedbør inden for 30 minutter.

”Medarbejderne i Polytech kan være helt sikre på at komme tørskoet ind i de nye lokaler, når parkeringspladsen står klar til brug. Vi har efterhånden rigtig god erfaring med at klimasikre p-arealer rundt om i landet, og vi ser en stigende efterspørgsel på løsningen, efterhånden som klimaet ændrer sig, og det danske vejr byder på mere regn”, siger Michael Brask, klimavejsekspert og salgschef i NCC Industry.

Spiller sammen med jordvarmen
Faktisk spiller PermaVej sammen med den jordvarmeløsning, som Polytech har anlagt under parkeringspladsen. Det nedsivende vand skaber den vandgennemstrømning, der er med til at lave jordvarmen. Ved at lægge jordvarmeslangerne under PermaVej belægningen behøver man ikke grave slangerne ned under en græsplæne og sparer opgravning af et areal på 4.300 kvadratmeters, som parkeringspladsen udgør. Jordvarme fungerer nemlig bedst, når der er nedsivende vand omkring slangerne.

”Vi har virkelig at gøre med en bygherre, der tænker grønt. Ud over, at jordvarmeanlægget bliver optimeret, så gør PermaVej også, at det kommunale kloaksystem ikke belastes af regnvandet fra parkeringsarealet. Der tænkes hele vejen rundt,” siger Andreas Vestermark.

Udsigt til mere regn i fremtiden
I de næste årtier forventer DMI mere nedbør om vinteren og voldsommere byger om sommeren. Og ikke nok bliver skybruddene hyppigere i takt med, at klimaet bliver varmere, de bliver også kraftigere.

NCC startede med at udvikle konceptet efter det store skybrud i København i juli i 2009. Siden da er løsningen blevet gennemtestet og dokumenteret, og virksomheden har i dag anlagt mere end 70 klimaveje i Danmark fordelt på 170.000 m2.

”Det lyder af meget, men efter min mening har vores samfund akut brug for, at vi tager løsninger som denne i brug. Fremtiden vil byde på øgede mængder regn, som vores kloakker ikke kan håndtere. En vejkonstruktion med permeable asfaltbelægninger og bærelag er derfor oplagt at tænke med ind i anlægsopgaver, som vi for eksempel ser her i Bramming”, siger Michael Brask.

Han fortæller, at når man anvender en permeabel belægning bliver afløbsriste, render og brønde oftest helt unødvendige. Det gør anlægsarbejdet mindre kompliceret, og på den måde kan man principielt minimere omkostningerne.

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, email: carcor@ncc.dk, telefon +45 26152127

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2020 havde NCC en omsætning på ca. 38 mia. DKK. og 14.500 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.