NCC afleverer lyst og funktionelt plejecenter efter omfattende renovering

En langvarig og gennemgribende renoveringsproces er sluttet med et smukt resultat, og plejecenter Hørgården på Amager kan dermed sige farvel til den skurby og de håndværkere, som har fyldt en del i medarbejderes, beboeres og naboers hverdag i over fire år

Renoveringen, som NCC har udført for Boligforeningen 3B, har givet betydeligt bedre forhold for både beboere og personale. De nye gange mellem blokkene med glas på begge sider giver store mængder af dagslys og betyder, at man kan komme længere omkring uden at forlade bygningen. Der er også karnapper, hvor man kan sidde og hygge sig.

Tre separate blokke med lange mørke gange og værelser, der var så små, at der ikke kunne stå en medarbejder på hver sin side af en beboers seng, er blevet forvandlet til et sammenhængende plejecenter med større værelser, lyse gange og centrale opholdsrum.

Projektchef Katrine Hald fra NCC fortæller, at det naturligvis ikke har været uden udfordringer at renovere så tæt på beboerne, men synes, at det er gået forbavsende godt.

”Håndværkerne i vores egenproduktion på el, tømrer, beton og kloak har som altid været nogle rigtig gode ambassadører i forhold til beboere og naboer,” fortæller hun, ”og det har helt sikkert være med til at bevare en god kommunikation, som har skabt grundlaget for vores rigtig gode proces.”

Ved en enkelt lejlighed, hvor der skulle udføres en særligt støjende opgave, blev der arrangeret en udflugt for beboerne til Dragør, og NCC hyrede ekstra borefolk ind, så borearbejdet kunne være overstået, når de vendte tilbage.

God proces med brugerinddragelse

Det har været et udfordrende projekt, fordi plejehjemmet har været i brug undervejs i processen. Der er blevet arbejdet meget tæt på nogle meget skrøbelige beboere, og NCC’s renoveringshold har været nødt til at tilpasse sig den dagligdag, der findes på et plejecenter. Blandt andet i forhold til hvornår på morgenen, der kunne sættes støjende arbejde i gang. Hvis det skete, før natholdet blev afløst af dagholdet, ville der blive ringet fra så mange stuer, at det ikke var muligt at møde op hos alle. Det betød også, at der ikke måtte støjes, når beboerne spiste frokost.

”Vi har haft en god proces omkring brugerinddragelse,” fortæller bygherrerådgiver Nils Andersen, Holteprojekt bygherrerådgivning som har fungeret som bindeled mellem alle fra bygherre til fejemand, og har været med på projektet fra dag et. ”Det gælder både beboere, personale, naboer, leverandører og håndværkere, som har siddet sammen omkring bordet og talt om udfordringerne.”

Etapevis renovering med indbygget læring

Plejecenteret er blevet renoveret i tre etaper. En for hver af de oprindelige blokke. To blokke har været beboet, men en tredje er blevet renoveret. Det har betydet, at byggeprocessen er blevet optimeret undervejs, og der er sket en række forbedringer på montage og valg af komponenter.

”Styrkerne her er tidlig inddragelse og gennemgående ansvarlighed,” fortæller Thomas Lauridsen, Arkitekt og chefkonsulent i Københavns kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning. ”Vi har arbejdet med en organisation, der har været til stede, og som har sat sig sammen til temamøder, når der var problematikker, som skulle afklares. Endelig har det været rigtig godt at tage en bid ad gangen på sådan en stor sag, for det har givet os gode muligheder for at lære fra en etape til den næste, og resultatet er blevet rigtig godt. Det er et af de bedste plejehjem, jeg har set i Danmark.”

Og bygherrerådgiver Nils Andersen supplerer: ”Vi kan alle sammen godt mærke, når vi går ind i en bygning, om det er et rart sted eller ej. Og Hørgården er et rart sted at være. Jeg har været på rigtig mange plejehjem, og sådan er det langt fra altid. Men når det er rart, så smiler du, og så smiler folk igen; det smitter både medarbejdere, beboere og besøgende.”

Om projektet
Renoveringen har omdannet Hørgården til et moderne plejecenter med 189 nye boliger. En eksisterende forbindelse mellem stueetagerne i de tre blokke er blevet udvidet, så en ny mellembygning forbinder bygningerne på alle etager. Dertil er der etableret fælles faciliteter i form af aktivitetscenter, produktionskøkken og administration.

For yderligere information kontakt venligst:

Pressechef Carl Johan Corneliussen, NCC Danmark, 26 15 21 27, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.