NCC tester elektriske maskiner på byggepladserne

På NCC’s byggepladser i Norden arbejdes der nu med elektriske maskiner for at undersøge, hvordan og i hvilket omfang de kan bidrage til en klimavenlig byggebranche og mindre CO2 udledning.

Byggebranchen skal være med til at reducere CO2 udledningen og skabe mere klimavenlige byggepladser og løsninger. Derfor tester NCC elektriske maskiner ved byggerier flere steder i Norden for at få erfaringer og finde ud af, om de er en del af svaret på klimaudfordringen for byggebranchen.

”Vi har den fordel at kunne samle erfaringer fra flere lande samtidig. Det giver os en stor muskel, så når nye tiltag skal sættes i værk, batter det noget og kan slå igennem i hele vores nordiske forretning,” siger Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC Danmark.

Sammen med det øvrige samfund skal byggebranchen finde veje til at nedbringe CO2 udslippet og gøre noget ved klimakrisen. En begyndelse kan være at gå over til eldrevne maskiner, hvor det er muligt. Men foreløbig mangler der store maskiner og en anden udfordring er den korte batteritid, hvilket besværliggør produktionen – til gengæld er der klare fordele omkring støj og udstødning.

”Vi er en branche, der sætter et stort klimaaftryk. Derfor er det naturligt, at vi tester nye løsninger som elektriske maskiner for at se, om de kan bringe os i den rigtige retning, siger Martin Manthorpe og fortsætter:

”Vi ved ikke, om elektriske maskiner er sandheden, og vi ser også nogle udfordringer med dem. Men nu tester vi dem, for vi skal være mere bæredygtige, og vi kan kun komme videre ved at arbejde med den nyeste udvikling,” siger han.

Der er nogle udfordringer

Allerede nu har NCC gjort sig nogle observationer, og de viser, at der både er udfordringer og fordele ved eldrevne maskiner.

Fordelene er blandt andet, at maskinerne ikke udleder CO2 under arbejdet, de støjer mindre, og de ikke udsender generende udstødningsgasser. Især det sidste er en stor fordel, når der arbejdes i tunneler eller inde i bygninger, hvor luftcirkulationen ikke er så stor.

Udfordringerne er for eksempel, at batterierne ikke kan holde maskinerne i gang så længe som brændstofdrevne. Dertil er der kun små maskiner på markedet lige nu, og i det hele taget er der ikke nok maskiner til, at man kan lave en en til en udskiftning. Endelig er eldrevne maskiner stadig dyrere end brændstofdrevne.

Ser muligheder i politiske krav

NCC har i længere tid haft kig på eldrevne maskiner, men med klimaloven og målsætningen om 70 pct. reduktion af CO2 udslippet i Danmark samt fokus på området i Københavns Kommune og Region Hovedstaden har det sat ekstra skub i arbejdet.

”Det er klart, at vi gerne vil være med til at gøre noget. Vi ser faktisk målsætningen om en 70 pct. reduktion af CO2 som en udviklings- og forretningsmulighed. Det vil helt sikkert være med til at fremme nye måder at gøre tingene på, og vi vil gerne være med i frontlinjen,” siger Martin Manthorpe.

På nuværende tidspunkt arbejder NCC med prototyper, som er maskiner, der ikke er i egentlig produktion, men netop testes på byggepladser.

FAKTA:

Forskellige maskiner til forskellige projekter

I Danmark tester og prøvekører NCC minigravere, små læssemaskiner, mindre transportmaskiner og komprimeringsudstyr i samarbejde med nogle af landets største maskinudlejere. Erfaringen er, at maskinerne er rigtigt gode for arbejdsmiljøet ved arbejde inde i bygninger med hensyn til støj og udstødning, og udfordringer er batterikapaciteten.

I Norge arbejder NCC Hercules med Bybanen i Bergen, hvor der benyttes en batteridrevet Liebherr 16 boremaskine. Den kan køre 10 timer på en opladning og er emissionsfri under arbejdet. Desuden arbejder NCC med en elektrisk stensorteringsmaskine og el-biler fragter medarbejderne rundt på byggepladsen.

I Sverige arbejder NCC blandt andet med gravemaskinen EW210 hybrid fra Volvo. Den benyttes til fjernelse af løse stenmaterialer, når der har været sprængning i en tunnel. Især ved tunnelarbejde er det en fordel, at der ikke er udstødningsgasser, som generer medarbejderne. Maskinen kører ind i tunnelen på diesel, og arbejder derefter på el.

I Finland arbejder NCC med en elektrisk knusnings- og stensorteringsmaskine fra Metso i grusgraven i Ohkola. Den kører 100 pct. på el modsat normalt, hvor de får strømmen fra en brændstofdrevet generator.

Læringer:

Positive:

Der er en markant lavere CO2 udledning fra elektriske maskiner. Faktisk nul under arbejdet.

De giver et bedre arbejdsmiljø i form af lavere støj og ingen udstødningsgasser. Især når der arbejdes i tunneler eller inde i bygninger.

Udfordringer:

Elektriske maskiner skal lades op med jævne mellemrum, hvor brændstofdrevne kan køre hele tiden.

Der er endnu ikke nok maskiner på markedet til en hurtig udskiftning af al materiel

Man kan ikke få store kraftige maskiner endnu.

De er dyrere end brændstofdrevne.

For yderligere information kontakt venligst:

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 ansatte i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.