NCC skal lave bedre veje til Københavnerne

NCC har indgået en ny rammeaftale med Københavns Kommune om at renovere vejnettet i hovedstaden. Væsentligt i aftalen er at mindske gener for trafikanter mest muligt, mens arbejdet står på.

NCC har indgået kontrakt med Københavns Kommune om at genoprette vejnettet i København. Med aftalen skal NCC stå i spidsen for at renovere fortove, cykelstier, brolægninger og afvandingsbrønde. Der er tale om en rammeaftale på fire år til en forventet værdi af 200 mio. kroner.

”Vejene i København bliver voldsomt belastet hver eneste dag med byens mange trafikanter. Det kræver, at de bliver vedligeholdt for at undgå en totalnedslidning, som både vil være til gene for sikkerheden og for trængslen i byen. Med ordren kan vi bidrage til, at infrastrukturen i byen fungerer optimalt,” siger Kim Høgh Thomsen, områdedirektør i NCC Danmark.

I 2018 er det fire vejstrækninger på Nørrebro, som NCC skal genoprette. Det får konsekvenser for mere end 21.100 køretøjer og 25.400 cyklister i døgnet alene på de fire gader. Helhedsgenopretningen på Nørrebro er en del af København Kommunes samlede indsats for at genoprette vejnettet i hele byen. 

NCC vil mindske gener for trafikanter og beboere
Rammeaftalen om de store infrastrukturprojekter indebærer, at alle de involverede i projektet i fællesskab samarbejder om at skabe projektet i de tidligste faser. Ifølge Kim Høgh Thomsen er det, den helt rigtige måde at arbejde på:

”Vi ønsker at bidrage til, at København og i sidste ende skatteyderne får mest mulig infrastruktur for pengene. Det gør vi bedst ved, at alle kompetencer involveres tidligt, så vi i fællesskab kan finde de mest hensigtsmæssige løsninger,” siger han.

Sådan kan vi sikre hensynet til borgerne, mens arbejdet står på. Der er nemlig mange sikkerhedsmæssige hensyn at tage til trafikanter som bilister, cyklister og gående. Det stiller krav om rettidig og involverende information, og her kan NCC trække på koncernens kompetencer tidligt i forløbet.

NCC Infra Services og NCC Industri påbegynder nu i samarbejde med Køge Brolægning og Københavns Kommune planlægningen af infrastrukturarbejdet og starter arbejdet i foråret 2018.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Tine Heide, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon 91 37 39 44
Kim Høgh Thomsen, områdedirektør, NCC Danmark, telefon 40 25 93 97

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.