NCC stopper med foring i Danmark

NCC har valgt at stoppe sine foringsaktiviteter i Danmark, da det under de nuværende markedsvilkår ikke er muligt at drive en lønsom forretning. Igangværende arbejde bliver gjort færdig, og den fremadrettede garanti vil blive håndteret af NCC Danmark.

NCC har igennem mere end 20 år arbejdet med foring af forsyningsrør i Danmark, hvor eksisterende rør er blevet foret med nye rør af fx plastik eller glasfiber, som sikrer, at eksisterende rør holder tæt uden, at de skal erstattes af nye rør. Markedsvilkårene i Danmark har imidlertid gjort, at det ikke længere er muligt for NCC at drive en sund forretning i Danmark.

”Vi har det seneste halvandet år oplevet, at det har været meget vanskeligt for NCC at vinde de udbud, der har været fra de 92 forsyningsselskaber, der er i Danmark. Vi har truffet den svære beslutning at stoppe med foringsaktiviteter i Danmark,” siger Carl Erik Hjortshøj, Senior projektchef i NCC Infrastructure.

Gør vores arbejde færdigt
Selvom vi stopper vores foringsaktiviteter i Danmark, vil NCC naturligvis færdiggøre de opgaver, som pt. er i gang. Ligesom garantien på de allerede udførte opgaver fortsat vil blive håndteret af NCC.

”Vi er i NCC i gang med at udføre flere opgaver rundt omkring i landet. De opgaver vil vi selvfølgelig gøre færdige og forventer at afslutte dem inden årets udgang. Ligesom vi naturligvis vil leve op til de garantiforpligtelser, vi har. Vi vil i løbet af den nærmeste fremtid tage en dialog med vores kunder om, hvordan de fremover vil blive betjent,” siger Carl Erik Hjortshøj.

Medarbejdere forsøges omplaceret
Da forretningsområdet nedlægges i Danmark, har det været nødvendigt at opsige medarbejderne i foringsafdelingen i NCC. ”Vi er nu i gang med at undersøge mulighederne for at finde job til medarbejderne andre steder i NCC,” slutter Carl Erik Hjortshøj.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Kommunikationschef Trine Leth, NCC i Danmark A/S, telefon 23 23 19 65

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.