NCC skal skabe fremtidens læringssted og samlingspunkt i Vrå

Hjørring Kommune har valgt NCC som råhusentreprenør på opgaven, hvor der skal opføres cirka 10.000 m2 til skole, børnehus og idrætshal

Målet med det nye børnehus og den nye skole er, at det skal blive meget mere end en institution. Det skal være et læringssted for fremtiden og et samlingspunkt for beboerne i Vrå. Skolen og børnehuset er designet med henblik på at skabe flydende grænser mellem læring, kultur, idræt, bevægelse, fritidsakti­viteter og almindeligt socialt samvær, og alle uanset alder og interesser vil være velkomne og have noget at gøre i huset.

NCC har vundet råhusopgaven i partnering, som er en byggeform, entreprenørvirksomheden har årelang erfaring og succes med. Det betyder, at NCC skal hjælpe med at bringe projektet på plads, så økonomien overholdes, ligesom virksomheden står for at sikre, at projektet bliver løst med bygbare detaljer og løsninger. Projektet er på i alt 178 mio. kroner. NCC’s entreprise udgør 70 mio. kroner.

”Vi er glade for og stolte af, at Hjørring Kommune har valgt os til opgaven. Partnering er rigtig god entrepriseform, som bringer de forskellige aktørers kompetencer ind i processen på et tidligt tidspunkt i projekterings- og tilbudsfasen. Partnering er kendetegnet ved tillid og åbenhed mellem alle parter,” siger områdechef i NCC, Frank Bo Lassen.

Projektet, som har fået navnet Læringsskoven er tegnet af AART architects i samarbejde med JAJA architects og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Byggeriet opføres med miljøvenlige materialer og skal certificeres indenfor DNGB. Det er blevet præcertificeret til certificeringsniveau Guld.

Forener bæredygtighed og pædagogiske principper

Projektet sætter bæredygtige og pædagogiske principper højt. Placeringen i skov og natur, hvor byen møder landet, giver rige muligheder for forskellige pædagogikker og undervisningsformer, som kan inspirere og udfordre både børn og voksne i lege-og læringssituationer.

Set udefra bliver skoven husets anden facade, samtidig med at den skaber en frodig og levende indramning af bygningen. Arkitekturen er inspireret af skoven – skovbunden, stammerne og trækro­nerne. Ude og inde flyder sammen i en rummelig overgang, hvor træstammer bliver til søjler i hjerterummet og trækroner til tagets struktur.

Opgaven er vundet med vægtning på 50 % på prisen og 50 % på kvalitet, hvori indgår de elementer, som NCC’s organisation kan tilbyde, nøglepersoner og metodebeskrivelse; herunder brug af bæredygtighedsekspert og 3D-bygningsmodeller, som anvendes i udførelsesfasen.

Efter sommerferien påbegyndes færdigprojekteringen af skolen, som afsluttes med et færdigt hovedprojekt og en byggetilladelse, som efter planen skal ligge klar først i 2019.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Henrik Holm, områdedirektør, NCC Building, vest og nord, telefon 24 88 71 71

Ghita Borring Laursen, kommunikationschef, NCC Building Danmark, telefon 93 88 18 19

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ina Bjerregaard, Pressechef, NCC Danmark, Telefon 20 65 21 14

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,5 mia. kr. og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, NCC Infrastructure.