100 kilometermester i spuling af højspændingskabler

Spuling som metode til udlægning af højspændingskabler er ikke nogen ny teknik, men den fortsætter med at bevise sit værd i kombination med brugen af styret underboring. Ikke mindst i bymæssige områder giver metoden god mening

NCC har gennem de seneste år har gennemført en række projekter med etablering af 132 kV kabelanlæg for Energinet i bymæssig bebyggelse, hvor en betydelig del af strækningerne er blev udført med Watucab-metoden. Kablerne spules på plads gennem rør, der er nedlagt på forhånd i underborede og gravede render.

Metoden forbedrer arbejdsmiljøet

I 2017 gennemførte Energinet og NCC et pilotprojekt for at teste en ny schweizisk metode til etablering af kabelanlæg, som en ingeniør fra Energinet havde fundet frem til. Pilotprojektet var en succes.

”Vi blev spurgt, om vi var med på at gennemføre nogle forsøg med metoden, og det var vi selvfølgelig. Det er jo altid spændende at prøve noget nyt,” siger Kirsten Isager Kruuse, afdelingschef i NCC’s anlægsenhed. ”Siden har vi selv anskaffet os udstyret og er blevet rigtig glade for metoden, som har mange fordele. Spørger man vores medarbejdere, er en af de allerstørste fordele ved metoden, at det er væsentlig lettere og bedre i forhold til ergonomi.”

Det er vigtigt både for Energinet og NCC, at arbejdet udføres med fokus på godt arbejdsmiljø.

Stor milepæl nået

I maj 2018 var NCC klar til at gå i gang med længere strækning efter have anskaffet sig udstyret til metoden, og det første kabel blev spulet på plads på Amager med eget materiel. Ret præcist fire år efter har NCC’s Watucab-maskine spulet hele 100 kilometer højspændingskabler i det storkøbenhavnske område.

”Det er spændende arbejde, hvor vi virkelig får glæde af vores kompetencer og erfaring med Watucab-metoden,” siger Kirsten Isager Kruuse, afdelingschef i NCC’s anlægsenhed. ”Det kræver et professionelt projektteam at udføre så komplicerede gravearbejder, og det kræver dygtige samarbejdspartnere og de bedste graveførere, og dem er vi heldige at have,” siger Kirsten Isager Kruuse.

Kabeltromlerne leveres af Energinets leverandør og er designet til de konkrete strækninger. En tromle vejer omkring 15 ton, og en meter kabel vejer cirka 13 kg. Der trækkes tre elkabler på strækningen, hvilket betyder, at der skal spules kabler i tre gange strækningens længde.

Ekspertisen i styret underboring er en forudsætning for succes

Det siger sig selv, at holdet fra NCC på fire år har nået at dygtiggøre sig i brugen af metoden, som nu er det helt indlysende valg til nedlægning af kabler på strækninger i byområder.

”Senest har vi prøvet at ”FreeFloate” kablerne, så vi laver opsætning et sted og spuler kablerne ud på lidt over to kilometer, så de løber igennem tre delstrækninger på hver ca. 700 meter,” fortæller senior produktionschef, René Kühle Pedersen.

Lige nu arbejder holdet på en 7-8 kilometer lang strækning fra transformerstationen Ejbygård i Glostrup, gennem Rødovre, København og ind til Lindevang transformerstation på Frederiksberg. Som alle gravestrækninger byder også den på sine udfordringer, her skal der blandt andet bores under en motorvej og under Grøndals Parken, så kollegerne med ekspertise i styret underboring har en væsentlig del af æren for, at arbejdet gennemføres effektivt på de hele 32 boringer undervejs.  

Når kabelanlæggene er etableret, og de berørte veje skal retableres, kommer NCC’s egen brolæggerafdeling og NCC-asfalt i spil, så alle områder efter arbejdet fremstår pæne og nydelige.

Fakta: En metode med mange fordele

I 2017 fik Energinet idéen til at anvende Watucab, og sammen med NCC blev der gennemført nogle forsøg med metoden, der viste sig at være særligt velegnet til etablering af kabelanlæg i bymæssige områder. Fordi der bruges styret underboring, skal der ikke graves så lange åbne strækninger, og selvom materiellet fylder en del, betyder metoden, at holdet ikke er på det samme sted så længe ad gangen.

Watucab-metoden er udviklet af et schweizisk firma. Metoden bruger vandtryk til at installere elkabler, hvor der er begrænset plads at arbejde på.

”Der er mange fordele ved den metode,” fortæller Kirsten Isager Kruuse, afdelingschef i NCC Civil Engineering. ”Det giver hurtigere fremdrift, og de trafikale udfordringer bliver løst hurtigt, ligesom metoden minimerer anlægsperioden og dermed giver færre gener for borgerne i nabolaget. Det er også en metode, der giver mindre risiko for skader på både kabler og kanaler under installering, ligesom den gør det muligt at installere længere kabler sikkert gennem snoede traceer.”

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC’s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.